Dokumentaatiohankkeissa kehitetään kunnallisen nuorisotyön ja kuntien kulttuuritoiminnan tiedontuotantoa

Kuntaliitossa on käynnistynyt kaksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa hanketta, joissa luodaan sähköiset alustat kunnallisen nuorisotyön ja kuntien kulttuuritoiminnan dokumentaatioille.

Kunnallisen nuorisotyön dokumentaatio -hankkeen tarkoituksena on luoda dokumentaatiojärjestelmä, joka vastaa suomalaisen kunnallisen nuorisotyön tarpeeseen. Hanke tekee näkyväksi kuntien järjestämää nuorisotyötä ja -toimintaa. Tavoitteena on luoda nuorisotoimissa laajasti käytössä oleva ja helppokäyttöinen järjestelmä, joka tuottaa tietoa kunnallisen ja valtakunnallisen päätöksenteon tueksi.   Suunnittelua, toimeenpanoa ja arviointia toteutetaan yhdessä kuntien, kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan ja Aluehallintoviraston kanssa, ja suunniteltu työ nojautuu vahvasti aiemmalle työlle nuorisoalan dokumentaation ja tiedontuotannon kehittämiselle. Tavoitteena on, että järjestelmän 1. käyttöversio on nuorisotoimien käytössä vuoden 2021 aikana.

Kulttuurin kuntatietohankkeessa luodaan tietoperustaratkaisu, joka sisältää yhdellä alustalla tietoja kuntien kulttuuritoiminnasta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa tiedontuotantoa ja tietopohjaa, lisätä tietojohtamista ja strategista osaamista kansallisesti ja kunnissa sekä edistää kuntien keskinäistä yhteistoimintaa tiedon tuottamisessa ja palvelujen kehittämisessä. Hankkeella tuetaan kulttuuripolitiikan strategian 2025:n ja kulttuuritoimintalain toteutumista kunnissa. Hankkeella toteutetaan okm:n Kuntaliitolle antamaa 3-vuotista valtakunnallista kehittämistehtävää ja se toteutetaan yhteistyössä kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen kanssa. Kunnat ovat keskeinen sidosryhmä. Kuntien edustajia kutsutaan hankkeen ohjausryhmään ja työryhmiin mukaan tiedon ja tietosisältöjen määrittelyyn ja digitaalisen alustan suunnitteluun. Kuntien kanssa toteutetaan pilottitiedonkeruu ja päätetään tietopohjan sisällöstä. Muita keskeisiä sidosryhmiä ovat kuntien ohella opetus- ja kulttuuriministeriö, Tilastokeskus, Taiteen edistämiskeskus sekä Kulttuuria yhteistuumin -kehittämistehtävä.

Hankkeiden etenemistä raportoidaan Kuntaliiton uutiskirjeessä sekä Kuntaliiton verkkosivuilla. Hankkeiden projektipäällikkönä toimii Tiina Pohjanen.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme