­­Vaalikelpoisuus aluevaltuustoon ei rajattavissa etukäteen henkilön nykyisen palvelussuhteen tai nimikkeen perusteella

Ensimmäisissä aluevaaleissa laaja oikeus asettua ehdolle

Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää 1.3.2022 lukien aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan 23.1.2022 toimitettavilla aluevaaleilla. Siihen saakka hyvinvointialueen päätösvaltaa käyttää hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE).Kuvituskuva

Muutamia rajoituksia vaalikelpoisuuteen ensimmäisissä aluevaaleissa

Yleisestä vaalikelpoisuudesta hyvinvointialueen luottamustoimiin säädetään hyvinvointialuelain 76 §:ssä. Yleisellä vaalikelpoisuudella tarkoitetaan edellytyksiä, jotka henkilön on täytettävä, jotta hänet voidaan valita hyvinvointialueen luottamustoimeen.

Aluevaltuustoa koskevista vaalikelpoisuuden rajoituksista säädetään hyvinvointialuelain 77 §:ssä. Pykälässä selostetut rajoitukset estävät henkilöä asettumasta ehdokkaaksi aluevaltuustoon. Vaalikelvottomia jo ensimmäisissä aluevaaleissa ovat

  • välittömästi hyvinvointialuetta koskevia valvontatehtäviä hoitavat valtion virkamiehet (77.1 §:n 1 kohta) sekä
  • hyvinvointialueen ns. johtohenkilöt (77.1 §:n 2 kohta).

Ensimmäisiä aluevaaleja toimitettaessa hyvinvointialueiden palveluksessa on kuitenkin vain joitakin väliaikaisten valmistelutoimielinten palkkaamia henkilöitä. On huomattava, että heitä hyvinvointialuelain vaalikelpoisuusrajoitukset voivat siis jo koskea.

Sen sijaan lain 77.1 §:n 3–4 kohdan hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön sekä hyvinvointiyhtymän ns. johtohenkilöitä koskevat vaalikelpoisuusrajoitukset eivät voi tulla ensimmäisissä aluevaaleissa sovellettaviksi. Tämä johtuu siitä, että yhteisöjä ja yhtymiä ei ole tässä vaiheessa vielä perustettu.

Hyvinvointialuelaissa ei rajoiteta hyvinvointialueen alueella sijaitsevan kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin

  • luottamushenkilöiden eikä
  • henkilöstön vaalikelpoisuutta aluevaltuustoon.

Ehdolle voivat asettua siis myös sellaiset johtavassa asemassa olevat henkilöt, jotka eivät nykyisen tehtävänsä takia voisi toimia kunnallisina luottamushenkilöinä omassa organisaatiossaan.

Kannattaako asettua ehdolle?

Väliaikaisten toimielinten palkkaamia henkilöitä lukuun ottamatta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviä nykyisin hoitava henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen pääsääntöisesti vasta sen jälkeen, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille. Organisaatiorakenne, johon henkilöstö siirtyy, ei kuitenkaan ole vielä ehdokasasettelun päättymiseen – eli 14.12.2021 – mennessä tiedossa.

Ennen hyvinvointialueen palvelukseen siirtymistään kukin voi käytännössä itse parhaiten arvioida tulevaa asemaansa ja tehtäviään hyvinvointialueen organisaatiossa, samoin kuin sitä, kannattaako ensimmäisissä aluevaaleissa asettua ehdolle. Jos osoittautuu, että henkilö on vaalien jälkeen otettu hyvinvointialuelain 77 §:ssä tarkoitettuun palvelussuhteeseen, hän menettää vaalikelpoisuutensa, ja hänen toimikautensa päättyy. Vaalikelpoisuuden menettämisestä säädetään hyvinvointialuelain 83 §:ssä.

Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.7.2021. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviä nykyisin hoitava henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen 1.1.2023, kun vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja hyvinvointiyhtymille.

 

Aiheesta lisää

Ohjeistus

Lainsäädäntö

 

Turpakäräjät, videomuotoinen ohjeistus

Kuka voi asettua ehdokkaaksi aluevaaleissa? Katriina Martikainen 8.12.2021

Tags