Esittävän taiteen valtionosuuden piiriin hyväksytty 100 toimijaa

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä (esittävän taiteen vos) astuu voimaan vuoden 2022 alusta. Uudistusta on valmisteltu vuoden 2021 aikana. Haku valtionosuuden piiriin oli alkuvuodesta. Sen jälkeen Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä toimiva esittävän taiteen valtionosuuslautakunta antoi kesäkuussa hakijoista lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle. Lopullisen päätöksen valtionosuuden piiriin hyväksytyistä teki opetus- ja kulttuuriministeriö, joka 29.10.2021 julkisti esittävän taiteen piiriin hyväksytyt toimijat.

Uusi esittävän taiteen vos-järjestelmä on kaksitasoinen. Osa hakijoista saa valtionosuutta toistaiseksi ja osa saa kolmivuotisen määräaikaisen valtionosuusrahoituksen. Järjestelmän piiriin voi hakeutua kolmen vuoden välein.

Valtionosuuden piiriin tuli yhteensä 115 hakemusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksessä todetaan, että valtionosuuden piiriin tulee 100 toimijaa, joista musiikin puolella on 31 toimijaa ja muun esittävän taiteen (teatteri, tanssi, sirkus) puolella 69 toimijaa. Näistä kolmen vuoden määräaikaisen valtionosuuden sai 16 toimijaa.

Uudistuksen tavoite on ollut sekä pysyvyyden että vaihtuvuuden edistäminen. Jotta uusia toimijoita saadaan mukaan, heitä tuetaan erityisesti kolmivuotisen määräaikaisen valtionosuuden avulla. Uusia toimijoita tuli valtionosuuden piiriin 15, joista osa sai valtionosuuden toistaiseksi ja osa määräajaksi. Uusien toimijoiden joukossa on nyt ensimmäistä kertaa sirkus- kuoro- ja jazzmusiikin toimijoita. Uudet toimijat sijoittuvat eri puolille maata ja täydentävät olemassa olevaa esittävän taiteen palveluverkostoa.

Taidelaitosten rahoitus jakaantuu jatkossakin valtionosuuteen, kuntien rahoitusosuuteen ja toimintayksikön omiin tuloihin (lipputulot). Kunnille taidelaitoksen ylläpitäminen tai sen tukeminen on vapaaehtoista. Laki ei aseta kunnille yleistä rahoitusvastuuta alueellaan olevista toimintayksiköistä, vaikka esittävän taiteen valtionosuuslautakunta lausunnossaan (15.6.2021) korosti yhtenä kriteerinä kuntien rahoitusosuutta toimintayksiköille. Jatkossa onkin tärkeää tiivistää yhteistyötä ja vuoropuhelua kuntien ja valtion välillä.

Valtion taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuusjärjestelmää on uudistettu kahdessa vaiheessa. Ensin uudistettiin museoiden rahoitusjärjestelmä ja toisessa vaiheessa eittävää taidetta koskeva kokonaisuus. Esittävän taiteen uudistamisen yhteydessä on saatu lisättyä valtionosuuksia sekä avustuksia yhteensä lähes 15 miljoonaa euroa, joista osa kohdistuu Taiteen edistämiskeskuksen kautta taiteen vapaalle kentälle. Taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuuden piirissä on 2022 alkaen 100 esittävän taiteen toimijaa ja 124 museota.

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme