EU- ja kansainvälinen toiminta tuo keinoja kaupunkistrategisten tavoitteiden saavuttamiseen

Kuntaliiton kyselyn mukaan kuntien EU- ja kansainvälinen toiminta tuo lisäarvoa ja erilaisia keinoja kaupunkistrategisten tavoitteiden saavuttamiseen esimerkiksi kansainvälisten verkostojen kautta. Samalla kuntien kansainvälinen näkyvyys, tunnettuus ja vaikuttavuus ovat kasvaneet.

Kyselystä ilmenee, että yritysten kansainvälistymismahdollisuuksien parantumisen myötä alueilla on saatu uutta yritystoimintaa sekä investointeja. Kuntalaisille EU- ja kansainvälinen toiminta on myös tuottanut lisäarvoa: esimerkiksi koululaisvierailujen myötä kulttuurintuntemus sekä käytännön kielitaito lisääntyy.   

Kuntaliitto toteutti kyselyn kuntien ja maakuntien littojen EU- ja kansainvälisestä toiminnasta. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kuntien ja maakuntien liittojen EU- ja kansainvälisen toiminnan nykytilaa ja vähän tulevaa. Vastauksia kyselyyn saatiin 36 kunnasta ja 17 maakuntien liitoista. Vastausprosentti jäi kuntien osalta alhaiseksi, joten kyselyn tulokset ovat suuntaa-antavia.

Kysely oli varsin laaja ja EU- ja kansainvälisten toiminnan hyötyjen lisäksi kyselyssä pyydettiin arvioimaan muun muassa EU- ja kansainvälisen toiminnan tavoitteita, henkilöstön määrää sekä EU-rahoitusohjelmien hyödyntämistä. Lisäksi kysyttiin ystävyyskuntatoiminnasta ja sen aktiivisuudesta sekä erityisesti Venäjälle ja Kiinaan suuntautuvan yhteistyön sisällöstä, mahdollisuuksista ja haasteista.  

Monella suomalaisella kunnalla on edelleen ystävyyskunta tai -kuntia. Aktiivisinta ystävyskuntatoiminta näyttää olevan lähialueilla; Pohjoismaiden, Baltian maiden sekä Venäjän kanssa. Monella ystävyyskuntatoiminta on myös vähentynyt tai suhteita on irtisanottu yhteisten tavoitteiden puuttumisen sekä toiminnasta saadun vähäisen hyödyn vuoksi. Ystävyyskuntatoimintaa pyritään kuitenkin kehittämään päivittämällä sen toteuttamismuotoja tähän päivään.

Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan koronapandemian vaikutuksia EU- ja kansainväliseen toimintaan. Toiminnan lykkääntymisen ja peruuntumisen lisäksi koronalla todettiin olevan myös positiivisia vaikutuksia. Tilaisuuksien peruuntumiset ovat mahdollistaneet resurssien ja fokuksen suuntaamisen EU- ja kansainvälisen toiminnan kehittämistyöhön. Lisäksi verkossa toteuttavat kansainväliset kokoukset ovat mahdollistaneet laajemman osallistumisen asiantuntijatasolla.

Kyselystä tehty yhteenveto on nähtävissä täällä.  

Tagit
Arja Puukko

Arja Puukko

Kansainvälisten asioiden asiantuntija
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat, KV-tiimi
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585
Vastuualueet
  • EU:n alueiden komitea
  • Ystävyyskuntatoiminta
  • Kuntaliiton kansainväliset vieraat