Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari tarvitsee täytäntöönpanoa kaikilla julkisen hallinnon tasoilla

Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalaisen valmistelema lausunto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin alueellisesta ja paikallisesta ulottuvuudesta hyväksyttiin Euroopan alueiden komitean täysistunnossa 5. toukokuuta. Lausunto on laadittu EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion Portugalin pyynnöstä.

Karjalainen on Euroopan alueiden komitean Suomen valtuuskunnan jäsen ja SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja. Kuntaliitto toimii Euroopan alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä.

Karjalainen korostaa lausunnossaan, että sosiaalisten oikeuksien pilarin tehokas täytäntöönpano voi onnistua vain, jos siihen osallistuvat kaikki julkisen hallinnon tasot unionitasolta aina paikallistasolle saakka. Lausunnossa kehotetaan lisäksi parantamaan seurantaa sen varmistamiseksi, että sosiaalisten oikeuksien pilari pannaan täytäntöön kaikilla tasoilla ja että alueelliset investoinnit suunnataan pilarin periaatteiden saavuttamiseen.

- Eurooppa elää nykypolven suurinta terveys-, sosiaali- ja talouskriisiä, ja se koettelee eurooppalaista yhteisvastuuta. Oikeudenmukainen elpyminen Euroopassa nojaa moitteettomasti toimivaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin, joka suojelee kaikkia kansalaisia ja jota sovelletaan kaikkialla unionissa. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat avainasemassa pantaessa tehokkaasti täytäntöön pilaria, jolla on ratkaiseva rooli kuntien ja alueiden sosiaalisen selviytymiskyvyn vahvistamisessa ja sen palauttamisessa, Karjalainen toteaa.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskeva julistus annettiin Göteborgissa vuonna 2017, ja parhaillaan Portossa kokoontuvien EU-johtajien odotetaan sopivan määrällisistä tavoitteista ja määräajoista sen täytäntöönpanolle. Tavoitteena on vahvistaa EU:n sosiaalista ulottuvuutta, sillä Eurooppa on toipumassa syvimmästä kriisistä vuosikymmeniin ja kohtaa uusia haasteita, jotka liittyvät vihreään ja digitaaliseen siirtymään. Keskeinen instrumentti on elpymis- ja palautumistukiväline.

Täysistunnossa käydyssä keskustelussa alueiden komitean jäsenet kehottivat jäsenvaltioita osallistamaan paikallis- ja alueviranomaiset kattavasti kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien valmisteluun.

Euroopan alueiden komitean tiedote lausunnosta löytyy täältä.

Lisätietoja:

Anne Karjalainen, puh.  +358 50 539 0744, karjalainen.m.anne(at)gmail.com

Arja Puukko, Kuntaliitto, kansanvälisten asioiden koordinaattori, puh. +358 50 544 6585, arja.puukko(at)kuntaliitto.fi

Tagit