Hankinta-Suomi

Hankintayksiköille laaditut vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet julkaistu – tavoitteena edistää sosiaalista kestävyyttä julkisissa hankinnoissa

Kansallisen julkisten hankintojen strategian yhtenä tavoitteena on, että hankinnoissa edistetään ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien kunnioittamista. Siksi Hankinta-Suomi-yhteistyössä on laadittu vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet (Code of Conduct), jotka on tarkoitettu lisättäväksi osaksi hankintasopimusta. Tällöin toimittajalta edellytetään sitoutumista siihen, että tuotteen valmistus tapahtuu olosuhteissa, jotka ovat eettisten toimintaohjeiden mukaisia.

"Tarjouspyyntöön liitettävät vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet turvaavat työntekijöiden oikeuksia ja samalla vastuullisten yritysten menestystä julkisissa hankinnoissa. Kannustan hankintayksikköjä käyttämään niitä erityisesti silloin, kun hankinnassa on riski ihmisoikeusloukkauksille. Uskon, että julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin laatima vähimmäisvelvoitteiden malli auttaa niiden käytön lisäämisessä", sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Sosiaalisten riskien tunnistaminen tulee tehdä ennen hankinnan käynnistämistä

On tärkeää tunnistaa niiden tuotteiden tai palvelujen hankintoja, joissa voi olla muita suurempi riski ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien loukkauksiin. Ongelmia voi esiintyä ulkomaisissa tuotantoketjuissa, mutta myös Suomessa tapahtuvassa palvelutuotannossa, esimerkiksi rakennus-, siivous- ja ravintola-aloilla.

Sosiaaliseen kestävyyteen kuuluu ihmisoikeuksien ja työelämän perusoikeuksien noudattaminen ja niiden toteutumisen edistäminen ja valvominen tuotantoketjun eri vaiheissa. Vähimmäisvelvoitteissa viitataan muun muassa tiettyihin kansainvälisen työjärjestön ILOn yleissopimuksiin ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.

Velvoitteet on laadittu kaikkien hankintayksiköiden käyttöön. Hankintayksiköitä ovat esimerkiksi valtio ja kunnat, ja ne noudattavat hankinnoissaan hankintalakia. 

Materiaalit ja webinaarit

Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet julkaistaan myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi Hankinta-Suomen verkkosivuilla.

Valtiovarainministeriö, Kuntaliitto, Hansel ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI järjestävät Hankinta-Suomi-webinaareja sosiaalisesti kestävistä hankinnoista. Webinaarit perustuvat vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteisiin ja aiemmin julkaistuun HEUNIn laatimaan Työperäinen hyväksikäyttö ja julkiset hankinnat -oppaaseen (heuni.fi).

Webinaarit järjestetään 18. tammikuuta ja 10. helmikuuta 2022.

Lisätietoja:

Johtava lakimies Katariina Huikko, Kuntaliitto, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi

Kuntaministerin erityisavustaja Lauri Finér, puh. 0295 530 283, lauri.finer(at)gov.fi

Finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 433, tarja.sinivuori-boldt(at)gov.fi

 

Aiheesta lisää

Aineisto Hankinta-Suomi-verkkosivuilla:

Yhteistyöfoorumi:

Hankinta-Suomi

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista