Hyvinvointialueet tarvitsevat riittävät varautumisen ja turvallisuuden resurssit

Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkosto katsoo, että hyvinvointialueiden valmistelussa tulee varmistaa varautumisen ja turvallisuuden asiakokonaisuudelle riittävä resursointi.

Verkosto kantaa huolta siitä, onko hyvinvointialueen valmistelussa kiinnitetty riittävästi huomioita riskienhallinnan, turvallisuuden ja varautumisen resursseihin. Osassa kuntia on päätoimisia varautumisen ja turvallisuuden asiantuntijoita, mutta valmisteluorganisaatioissa ei välttämättä tällaista henkilöä löydy.

Verkosto katsoo, että varautumisen ja turvallisuuden kysymyksiä ei tulisi koordinoida hyvinvointialuevalmistelussa ainoastaan pelastuslaitosten kautta, vaan tehtävä edellyttäisi erillistä valmistelua laajassa verkostoyhteistyössä.

- Yhteiskunnan häiriötilanteissa tarvitaan toimialojen poikkihallinnollista yhteistyötä ja verkostoja. Kuntien varautumisen ja turvallisuuden asiantuntijoille tulisi olla hyvinvointialueella vastinpari, sanoo Turvallinen ja kriisinkestävä kunta -verkoston puheenjohtaja Jouni Perttula Tampereen kaupungilta.

Myös turvallisuussuunnittelu edellyttää yhdyspintojen löytymistä. Onnettomuuksien, tapaturmien ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan monialaista viranomaisyhteistyötä. Olemassa olevat rakenteet hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi eivät saa hajota organisaatioiden eriytyessä.

Kuntaliitto tukee hyvinvointialueen valmistelua myös varautumisen ja turvallisuuden asiakokonaisuudessa.

- Tavoitteemme on tukea yhteistyöverkostojen ja yhteisten toimintamallien syntymistä. Parhaat käytännöt on hyvä saada yhteisiksi kaikilla hyvinvointialueilla, sanoo erityisasiantuntija Ari Korhonen Kuntaliitosta. 

 

Lisätiedot

Puheenjohtaja                                 Sihteeri
Jouni Perttula                                 Ari Korhonen
Tampereen kaupunki                       riskienhallinta- ja turvallisuusjohtaja erityisasiantuntija
jouni.perttula@tampere.fi                Suomen Kuntaliitto ry
p. 040 196 6512                               ari.korhonen@kuntaliitto.fi
                                                     p. 044 7971550

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista