Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: alueet ja kunnat edellyttävät EU:lta vähemmän byrokratiaa ja enemmän kannustimia innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi

Euroopan alueiden komitea on täysistunnossaan hyväksynyt Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtajan Markku Markkulan laatiman lausunnon aiheesta Ilmastokestävä Eurooppa – Uusi EU:n strategia ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.  Lausunnossa peräänkuulutetaan markkinapohjaisia kannustimia ja kehotetaan käyttämään hiilijalanjälkeä ja -kädenjälkeä julkisten hankintojen perusteena sekä vauhdittamaan yhteistyötä tiedemaailman ja yritysten kanssa laaja-alaisen innovoinnin, kestävien tuotteiden, palvelujen ja luontopohjaisten ratkaisujen edistämiseksi.

- Poikkeuksellisen korkean lämpötilan helleaallot ja yllättävät myrskyt ovat jo nyt tavanomaisia uutisia. Millä toimenpiteillä voimme tämän muutoksen estää tai sen vaikutuksia lieventää? Yhä useampi paikallistason päättäjä joutuu vastaamaan tähän kysymykseen, Markku Markkula totesi. 

- Pääsanomia lausunnossani ovat, että toimenpiteiden ambitiotasoa on nostettava, yhdessä saamme enemmän aikaan, EU:n tulee kannustaa edelläkävijyyteen ja että tarvitsemme uusia yhteiskunnallisia innovaatioita. Kuntien ja alueiden tulee laatia omat Green Deal Going Local -toimenpideohjelmansa. Niissä yritysyhteistyö ja asukasaktiivisuus ovat avainasemassa. EU:n tarjoamat instrumentit, myös rahoitus, on valjastettava kiihdyttämään paikallisesti julkisella ja yksityisellä rahoituksella toteutettavia toimia. Yritysten tuottamat uudet hiilikädenjälkiratkaisut – kestävää kehitystä nopeuttavat tuotteet, järjestelmät ja palvelut – ovat aivan ratkaisevassa asemassa, alueiden komitean entinen puheenjohtaja Markkula jatkoi.

 Markkulan valmistelemassa lausunnossa peräänkuulutetaan myös vahvoja markkinapohjaisia kannustimia uusien hiilidioksidin vähentämistekniikoiden kehittämiseksi ja hiilidioksidin tehokkaan hinnoittelujärjestelmän sekä hiilidioksidipäästöjen tullimekanismin varmistamiseksi, jotta voidaan suojella yrityksiä kilpailun vastaisilta käytännöiltä. Hiilidioksidin hinnan olisi tarvittavien investointien houkuttelemiseksi oltava ennakoitavissa ja sellaisella tasolla, että se kannustaa energia- ja muita yhtiöitä investoimaan ilmastoystävällisiin ratkaisuihin. AK katsoo, että Euroopan unionissa tulisi samalla luopua kaikista fossiilisten polttoaineiden suorista ja välillisistä tuista, esimerkiksi lentopolttoaineen nykyisistä verovapautuksista.

Paikallis- ja alueviranomaisia puolestaan kannustetaan hyödyntämään julkisia hankintoja innovatiivisten ja kestävien tuotteiden ja palvelujen kysynnän vauhdittamiseksi. Tämän avulla on mahdollista lisätä luontopohjaisia sopeutumisratkaisuja kaupunkialueiden viherryttämiseksi sekä metsien hiilidioksidin talteenottokapasiteetin suojelemiseksi ja ennallistamiseksi. Markkula korostaa kaupunkien ja alueiden asiantuntemuksen käyttöä siten, että EU:n elvytysrahoitus houkuttelee merkittäviä yritysinvestointeja ilmastotoimiin.

Horisontti Eurooppa –tutkimusohjelman missioiden merkitys on suuri

Alueiden komitea painottaa käynnistymisvaiheessa olevan Horisontti Eurooppa –tutkimusohjelman missioiden merkitystä. Ilmastotavoitteiden ja älykkään kaupunkikehityksen kannalta erittäin merkityksellisiä ovat missiot ”ilmastonmuutosta paremmin kestävä Eurooppa” ja ”100 ilmastoneutraalia kaupunkia vuoteen 2030 mennessä”. Näihin alueiden komitea esittää vahvaa sopimusmenettelyä komission sekä kaupunkien ja alueiden välille. Markkula korostaa, että näin tutkimustoiminnan tulokset saadaan innovaatioina sovelletuiksi kaupunkien ja niissä toimivien yritysten yhteistyönä välittömästi käytäntöön.

Rahoituksen osalta alueiden komitea kehottaa vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan mahdollisuuksia saada EU:n rahoitusta. Komitea suhtautuu myönteisesti Euroopan investointipankin (EIP) uuteen sitoumukseen lisätä ilmastotoimiin osoitetun rahoituksen osuutta vuoteen 2025 mennessä, ilmastopankkia koskevan etenemissuunnitelman kehittämiseen ja EIP:n ilmastoriskien arviointijärjestelmään.

Noin 40 prosenttia yli 150 000 asukkaan kaupungeista EU:ssa on jo hyväksynyt ilmastonmuutokseen sopeutumista koskevan suunnitelman. Alueiden komitea kehottaa Euroopan komissiota suosittamaan painokkaasti, että jäsenvaltiot ottaisivat valtiotasoa alemmat hallintotahot mukaan laatimaan sopeutumisstrategioitaan, erittelisivät ne alueellisesti ja tukisivat alueellisten ja paikallisten ja sopeutumissuunnitelmien kehittämistä.

Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä

Uutinen lausunnosta alueiden komitean sivuilla

Lisätietoja:

Markku Markkula, puh. 050 464 2455, markku.markkula(at)aalto.fi

Tagit