Jani Kokko valittiin Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin monitorointikomitean toiseksi varapuheenjohtajaksi

Jani Kokko

Muuramen kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Jani Kokko valittiin Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin monitorointikomitean toiseksi varapuheenjohtajaksi 23.3. pidetyssä vaalissa kongressin kevätistunnossa.

Monitorointikomitean rooli on keskeinen: se järjestää vaalitarkkailuja, valvoo Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan noudattamista neuvoston jäsenmaissa ja antaa suosituksia paikallisen ja alueellisen hallinnon järjestämisestä.

- Olen kiitollinen saamastani tuesta palvella eurooppalaisia ja edustaa Suomea näin merkittävässä tehtävässä erittäin poikkeuksellisena aikana. Koronakriisin keskellä kongressin päätehtävä demokratian, ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion puolustamisessa on entisestään korostunut, sillä myös poikkeusoloissa kansalaisten tulee voida luottaa siihen, että paikallishallinto toimii näitä periaatteita kunnioittaen” Kokko toteaa.

- Kunta- ja aluehallintokongressin työ on keskeisessä roolissa paikallisdemokratian turvaamisessa. Suomen ja suomalaisten kuntien kannalta on erinomaista, että Suomen ääni kuuluu kongressin operatiivisen toiminnan ytimessä. Jatkamme Kuntaliittona tämän työn tukemista, sanoo Laura Parsama, Kuntaliiton kansainvälisten asioiden päällikkö.

Euroopan neuvoston tehtävänä on turvata ja edistää ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja moniarvoista demokratiaa. Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin päätavoitteena on vahvistaa Euroopan kunta- ja alueviranomaisten poliittista, hallinnollista ja taloudellista itsehallintoa. Kansanvaltainen paikallishallinto edistää maanosan poliittista vakautta ja tukee vähemmistöjen ihmisoikeuksia.

Suomi on ollut Euroopan neuvoston jäsen ja edustettuna kongressissa vuodesta 1989. Suomen Kuntaliitto on toiminut Suomen valtuuskunnan sihteeristönä koko jäsenyyden ajan.

Tagit