Järjestöt vetosivat ministereihin ammatillisen koulutuksen rahoituksen korjaamiseksi

Suomen Kuntaliitto ja seitsemän muuta järjestöä jättivät tänään vetoomuksen valtiovarainministeri Matti Vanhaselle ja opetusministeri Jussi Saramolle ammatillisen koulutuksen rahoituksen korottamiseksi 80 miljoonalla eurolla.

    

Vetoomus valtiovarain- ja opetusministerille korottaa ammatillisen koulutuksen rahoitusta 80 miljoonalla eurolla       

Hallituksen kehys- ja puoliväliriihen päätöksillä on ammatillisen koulutuksen järjestämiseen turvattava riittävät ja tosiasialliset mahdollisuudet järjestää koulutusta toimintalainsäädännön mukaisesti. Me allekirjoittaneet tahot vaadimme, että kehysriihessä ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta tulee korottaa pysyvästi 80 milj. €:n määrärahalla.

Vuonna 2017 toteutetun ammatillisen koulutuksen uudistuksen arvioitiin tuovan kustannussäästöjä jopa 256,5 milj. € (HE 39/2017 vp). Käytäntö on osoittanut, että kustannusvaikutusten arvioinnin perusteella ammatillisen koulutuksen rahoitukseen tehdyt leikkaukset olivat täysin ylimitoitettuja.

Sanna Marinin hallitus on pyrkinyt paikkaamaan henkilöstömenojen rahoitusvajetta määräaikaisella, vuosittain erikseen haettavalla ja jaettavalla määrärahalla. Tämä rahoitus on saatava pysyväksi korotukseksi perusrahoitukseen. Hankerahoitus ei mahdollista ammatillisen koulutuksen pitkäjänteistä kehittämistä.
 

Helsingissä 7.4.2021

Toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys Amke

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, KT Kuntatyönantajat

Puheenjohtaja Olli Luukkainen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Johtaja Laura Rissanen, Sivistystyönantajat

Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto

Puheenjohtaja Alexandra Wegelius, Finlands Svenska Skolungdomsförbund – FSS

Puheenjohtaja Henriikka Mastokangas, Opiskelija-Allianssi – OSKU

Puheenjohtaja Jutta Vihonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI

 

Tagit