Johdon rooli on ratkaiseva kuntien digitaalisessa turvallisuudessa

Psykoterapiakeskus Vastaamon laaja tietomurto nosti keskusteluun myös kuntien digitaalisen turvallisuuden, vaikka tapaus kosketti kuntia lähinnä välillisesti. 

Kuntaliitto toteutti keväällä 2021 aikana kolme kuntajohdolle suunnattua ryhmähaastattelua, joiden avulla tavoiteltiin ymmärrystä kuntien haasteista digitaalisten turvallisuuden alueella. 

Keskusteluissa todettiin, että digiturvaan liittyvä keskustelu on isoilta osin asiaan perehtyneiden asiantuntijoiden hallitsemaa ja vastuuta kantavan kuntajohdon ääntä siinä ei juuri kuule. Kuntajohto on kuitenkin avainasemassa siinä, että organisaation riskit tunnistetaan, toimintamalleja ja työyhteisön digiturvallista toimintakulttuuria kehitetään, osaaminen organisaatiossa on riittävällä tasolla ja tekemisen vaatimat resurssit ovat kunnossa.  

Haastatteluiden pohjalta koostetut havainnot on tiivistetty raporttiin, joka on julkaistu Kuntaliiton digitaalisen turvallisuuden sivulla: ”9 digiturvaan liittyvää haastetta kuntajohdolta.” 

Vertaistukea kaivataan  

Kuntajohtajat toivoivat, että digiturvallisuudesta puhuttaisiin heille johdon kielellä, ei tietoturvan asiantuntijajargonilla, joka tuntuu monelle johtajalle vieraalta.  

Kuntajohtajat kokevat teeman mielenkiintoiseksi ja tärkeäksi, mutta toivovat siitä keskustelua erityisesti toisten johtajien kanssa kuntajohtajien omissa verkostoissa. Kollegoiden tukea toivottiin etenkin eri tarpeiden yhteensovittamiseen.  

Kuntajohtajat eivät ehdi osallistua eri alojen asiantuntijoille suunnattuihin tapahtumiin, joissa tietoa on tarjolla. Myös riskienhallinnan ja varautumisen asiantuntijat kaipasivat vertaistukea siitä, miten asioita voi viedä organisaatioissa eteenpäin. 

Raportin tuloksia tullaan käymään läpi Kuntaliiton eri verkostoissa ja sen toivotaan synnyttävän keskustelua digitaalisesta turvallisuudesta osana kuntien riskienhallintaa ja kokonaisturvallisuutta. Erilaisia toimenpiteitä kuntien digitaalisen turvallisuuden vahvistamiseksi pohditaan yhdessä kuntien ja sidosryhmien kanssa.  

Tagit