Junamatkustajien odotustilojen ylläpito ei ole kunnan tehtävä

matkustaja

Kuntaliitto on saanut huolestuttavia viestejä kunnista koskien VR:n vetäytymistä rautatieasemien ja matkakeskusten odotus- ja palvelutilojen ylläpidosta ja kehittämisestä. Kunnille on tullut myös pyyntöjä osallistua asemien odotustilojen vuokrakustannuksiin.

- Asemien odotustilojen ylläpito ei ole kuntien tehtävä. Kunnilla on keskeinen rooli matkailun ja liikkumisen kehittämistyössä, mutta kullakin toimijalla on oma vastuunsa asiakaskuntansa palveluista ja niihin liittyvistä kustannuksista, toteaa toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Kuntaliitto ja kunnat toivovat, että rautatieasemien ja matkakeskusten ylläpitoon liittyviä rooleja ja vastuita selkiytetään yhteistyössä valtion toimijoiden kanssa. On kaikkien yhteinen etu, että kuntien, valtion ja yritysten palvelut toimivat hyvässä yhteistyössä toisiaan tukien.

- Jotta kulkutavat muuttuisivat kestäviksi, tulisi matkaketjut saada sujuviksi sekä fyysisesti ja digitaalisesti esteettömiksi. Tähän on myös Liikenne12-ohjelmassa kiinnitetty paljon huomiota, sanoo varatoimitusjohtaja Timo Reina.  

Suomen olosuhteissa junaa tai muuta vaihtoyhteyttä voi joskus joutua odottamaan pidempäänkin. Asiakkaille on tärkeää, että heillä on mahdollisuus käyttää asemien odotustiloja ja muita tarvittavia palveluja.

Lisätietoja:

Minna Karhunen, toimitusjohtaja, p. 09 771 2000, minna.karhunen(a)kuntaliitto.fi

Timo Reina, varatoimitusjohtaja,  p. 09 771 2700, timo.reina(a)kuntaliitto.fi

Johanna Vilkuna, liikenneasiantuntija, p. 040 869 7836, johanna.vilkuna(a)kuntaliitto.fi

Tagit