Kansallisarkistolta päätös vaaliasiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä ja arkistoinnista

Kansallisarkisto on Oikeusministeriön esityksestä antanut seulontapäätöksen vaaliasiakirjojen pysyvästä säilyttämistä ja arkistoinnista. Päätöksen yhtenä tavoitteena on ollut vaaliaineistojen digitaalisuuden edistäminen ja mahdollistaminen. 

Päätöksessä mahdollistetaan muun muassa analogisten äänestysluettelojen hävittäminen, mikäli kunnassa tai sen vaalilautakunnassa käytetään vaalipäivänä yksinomaan sähköistä äänioikeusrekisteriä äänioikeuden käyttämisen rekisteröintiin.

Lisätietoja seulontapäätöksestä antaa Kansallisarkisto kirjaamo@arkisto.fi, lisäksi oikeusministeriö antaa kuntavaalien järjestämiseen liittyvää ohjeistusta.

Muualla verkossa:

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!