Kansallisarkistolta päätös vaaliasiakirjojen pysyvästä säilyttämisestä ja arkistoinnista

Kansallisarkisto on Oikeusministeriön esityksestä antanut seulontapäätöksen vaaliasiakirjojen pysyvästä säilyttämistä ja arkistoinnista. Päätöksen yhtenä tavoitteena on ollut vaaliaineistojen digitaalisuuden edistäminen ja mahdollistaminen. 

Päätöksessä mahdollistetaan muun muassa analogisten äänestysluettelojen hävittäminen, mikäli kunnassa tai sen vaalilautakunnassa käytetään vaalipäivänä yksinomaan sähköistä äänioikeusrekisteriä äänioikeuden käyttämisen rekisteröintiin.

Lisätietoja seulontapäätöksestä antaa Kansallisarkisto kirjaamo@arkisto.fi, lisäksi oikeusministeriö antaa kuntavaalien järjestämiseen liittyvää ohjeistusta.

Muualla verkossa:

Tagit
Heli Hänninen

Heli Hänninen

Erityisasiantuntija
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
+358 9 771 2285, +358 50 358 9184
Vastuualueet
  • asiakaslähtöinen ja ihmiskeskeinen kehittäminen ja digitalisaatio kunnissa
  • yhdenvertaisuus digitalisaatiossa (digituki, saavutettavuusasiat)
  • muut asiakaslähtöiseen digitalisaation liittyvät tehtävät