Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma hyväksytty

Maa- ja metsätalousministeriön tammikuussa 2020 asettaman Kansallisen vesihuoltouudistuksen johtoryhmä hyväksyi huhtikuun lopulla uudistuksen ohjelman. Ohjelma koostuu kahdeksasta toimenpidekokonaisuudesta ja sen visiona on vastuullinen vesihuolto 2030. Ohjelmaluonnos oli talvella laajalla lausuntokierroksella.

Keskeinen tavoite on eri tavoin turvata riittävä osaaminen, häiriötilanne- ja riskienhallinta sekä kestävä talous vesihuoltolaitoksille. Tavoitteen saavuttamiseksi vesihuoltolaitoksia kannustetaan myös entistä syvempään yhteistyöhön ja yhdistymiseen. Vesihuoltomaksujen tasoon on monilla laitoksilla tarpeen kiinnittää huomiota, jotta palvelun kustannukset voidaan kattaa.

Uudistuksen ohjelmaa toteutetaan vaiheittain. Osana uudistusta on ministeriössä käynnistynyt selvitystyö vesihuoltolain todettujen uudistustarpeiden tarkemmasta arvioinnista ja vaiheistuksesta. Varsinainen lainvalmistelutyöryhmä asetettaneen myöhemmin.

Tavoitteena edistää digitalisaatiota vesihuoltolaitoksilla

Ensi vaiheessa vesihuoltolakiin tehdään vuoden 2023 alussa voimaan tulevan EU:n uudistetun juomavesidirektiivin edellyttämät muutokset sekä tarkistetaan muun muassa vesihuoltolaitosten velvoitteita taloudenpidossa, toiminnan laadun kehittämisessä ja pitkäjänteisessä investointisuunnittelussa. Myös vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määräytymistä ja kiinteistönomistajan ja laitoksen oikeuksia ja velvollisuuksia on tavoitteena tarkistaa erityisesti taajamien ulkopuolisilla toiminta-alueilla.

Sääntelytarpeisiin tullee vaikuttamaan myös parhaillaan eduskunnassa käsiteltävänä oleva vesihuoltolaitosten omistamista koskeva kansalaisaloite ”Vesi on meidän”. Myös kunnan velvoitetta vesihuollon kehittämisessä tarkistetaan. Lisäksi vesihuoltolain uudistamistarpeita on tunnistettu muun muassa henkilöstön pätevyyden ja hulevesien viemäröinnin sääntelyn osalta.

Ohjelman tavoitteena on edistää digitalisaatiota vesihuoltolaitoksilla, mikä tukee tiedolla johtamista ja omaisuuden hallintaa. Myös vesihuoltolaitosten roolia kiertotalouden hyödyntäjänä ja edistäjänä halutaan vahvistaa.

Kansallinen vesihuoltouudistus jatkuu maa- ja metsätalousministeriön hankkeena vuoden 2022 loppuun, mutta uudistustyö laitos- ja kuntakentällä jatkuu sen jälkeen kohti tavoitevuotta 2030. Onnistumiseen tarvitaan kaikkien osapuolten tahtoa ja voimavaroja.

Tags
Paavo Taipale

Paavo Taipale

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2559, +358 50 380 8368
Vastuualueet
  • yhdyskuntatekniikan edunvalvonta ja kehittäminen
  • vesihuolto