Kehyskuntaverkostoon lisää vaikuttavuutta: 16 uutta kuntaa mukaan toimintaan

Jäsenkuntien määrä Kuntaliiton koordinoimassa kehyskuntaverkostossa kasvoi talven 2020–2021 aikana, kun mukaan liittyi 16 uutta kuntaa. Mukaan liittyivät Helsingin seudun kehyskunnat eli niin sanotut KUUMA-kunnat. Lisäksi verkostoon liittyi kuusi muuta kuntaa eri puolilta Suomea.

 

Kehyskunnat merkittävä osa kaupunkiseutujensa elinvoimaa

Kehyskunnissa asuu kaikkiaan 870 000 asukasta, ja niiden merkitys osana kaupunkiseutujen työssäkäyntialueita on merkittävä. Kehyskunnissa sijaitsee 58 000 yritystoimipaikkaa, joissa työskentelee yli 170 000 työntekijää.

- Kyseessä on nyt jo todella merkittävä kuntajoukko, jonka näkemyksiä ei kannata ohittaa. Kehyskunnat osallistuvat tarvittaessa mielellään valtakunnalliseen keskusteluun, toteaa verkostovastaava Jaana Halonen.

 

Suurten kaupunkien kehyskuntien muodostama yhteistyö- ja edunvalvontaverkosto, kehyskuntaverkosto, haluaa kirkastaa kehyskuntien roolia ja merkitystä niin seudullisella kuin kansallisella tasolla sekä luoda ja lisätä kansallista kilpailukykyä ja hyvinvointia kaupunkiseutujen yhteistyötä vahvistamalla.

Kehyskuntien yhteisiä edunvalvontatavoitteita ovat

  • kansallisen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen,
  • saavutettavuuden parantaminen kansallisesti ja kaupunkiseutujen sisällä,
  • kaupunkiseutupolitiikka sekä
  • kehyskuntien rahoitusaseman vahvistaminen.

Tavoitteittaan kehyskunnat edistävät ottamalla kantaa ajankohtaisiin asioihin, ideoimalla vaihtoehtoisia etenemismalleja sekä osallistumalla valtakunnallisiin työryhmiin.
Kehyskuntaverkosto perustettiin vuonna 2015. Mukana toiminnassa on 44 suuren kaupungin kehyskuntaa.

 

Lisää aiheesta

Kehyskuntaverkosto

Tags
Jaana Halonen

Jaana Halonen

Erityisasiantuntija
Asiakkuudet, verkostot ja kv-asiat -yksikkö, Asiakkuudet
+358 9 771 2126, +358 50 452 7035
Vastuualueet
  • kehyskunta-asiat
  • asiakkuuksien kehittäminen
  • uuden kuntatiedon tuottaminen