Luottamushenkilö pysyy toimessaan, kunnes toinen henkilö valittu

Kesäkuun kuntavaalit ja luottamustoimien jatkuminen elokuulle

Kuntavaalien vaalipäivä on 13.6.2021, ja uusien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021. Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja valiokuntien jäsenet valitaan elokuussa 2021 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Luottamustoimet jatkuvat ilman uusia päätöksiä elokuulle

Kuntaliiton tulkinta on, että kunnallisten toimielinten toimikaudet jatkuvat ilman valtuuston uusia päätöksiä, vaikkei tätä ole kuntavaalien siirtämistä koskevan lain 1 §:ssä suoraan sanottu. Pykälässä kuitenkin todetaan, että muukin kunnan luottamushenkilö kuin valtuutettu voi erota kesäkuun alusta lukien. Myös kuntalain 79.1 §:ssä todettu luottamustoimen jatkuvuusperiaate tukee tätä tulkintaa.

Kuntalain mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen.

Toimielimen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajisto hoitavat tehtäviään siihen saakka, kunnes uusi valtuusto on elokuussa 2021 valinnut uudet jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtajistot. Vastaavalla tavalla luottamustoimet kuntayhtymissä jatkuvat siihen saakka, kunnes uudet henkilöt on valittu luottamustoimeen.

Luottamushenkilö voi saada eron 1.6.2021 alkaen, eroilmoitukset huhtikuussa

Luottamustoimesta voi saada eron pätevästä syystä. Valtuusto tai muu eron myöntävä viranomainen harkitsee, onko eronpyynnössä ilmoitettu syy pätevä. Näin siis normaalitilanteessa.

Kun kuntavaalien siirtämisen vuoksi kunnan ja kuntayhtymien toimielinten toimikaudet pidentyivät noin kahdella kuukaudella, on laissa erikseen säädetty oikeus saada luottamustoimesta ero 1.6.2021 alkaen. Edellytyksenä on määräajassa tehty eroilmoitus.

Luottamustoimesta eroamisesta on ilmoitettava kirjallisesti valtuustolle tai luottamushenkilön valinneelle muulle toimielimelle huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Toukokuussa voidaan tehdä täydennysvalinnat eron saaneiden tilalle.

 

Aiheesta lisää

Kuntavaalit.fi-sivusto
Tietoja äänestäjille, ehdokkaille ja medialle. Sivustosta vastaa Kuntaliitto.

 

 

Tagit
Palvelusähköposti-symboli
Vastuualueet

 
Palvelemme muun muassa kuntien hallintoon ja johtamisjärjestelmään, päätöksentekoon ja hallintomenettelyyn sekä julkisuuteen ja tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.
 

Palvelemme kuntien henkilöstöä ja luottamushenkilöitä heidän tehtäviinsä liittyvissä asioissa. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti palvelusähköpostiamme.