Kopiointia koskevat tekijänoikeussuositussopimukset

Kopiosto ry selvittää kopiointia kuntien ja kuntayhtymien toimipaikoissa

Kopiosto ry selvittää painettujen julkaisujen ja internetaineistojen kopiointia kuntien ja kuntayhtymien toimipaikoissa. Kysely on avoinna syys-marraskuun 2021 ajan.

Kopiosto käyttää tutkimuksella keräämiään tietoja

  • tekijänoikeuden suojaaman aineiston kopioinnin määrän ja sisällön selvittämiseen
  • kerättyjen korvausten tilittämiseen tekijöille ja kustantajille sekä
  • luparatkaisujen kehittämiseen. 

Lähes kaikilla Suomen kunnilla ja kuntayhtymillä on Kopioston kopiointilupa. Kopiointilupa edellyttää osallistumaan pyydettäessä kopiointiselvitykseen.

Mitä kunnilta kysytään?

Tutkimuksen kohteena olevat toimipaikat on Kopioston mukaan valittu satunnaisotannalla. Tutkimus toteutetaan toimipaikkojen henkilökunnalle välitettävänä internetkyselynä. Kopiosto on lähettänyt tutkimuksesta kertovan viestin tutkimuksen otokseen valikoituneiden kuntien ja kuntayhtymien kirjaamoihin syys-, loka- ja marraskuun 2021 aikana. Kirjaamot välittävät viestin edelleen Kopioston ilmoittamiin toimipaikkoihin.

Kopioston mukaan kaikki kuntien ja kuntayhtymien työntekijät ovat otannasta huolimatta tervetulleita vastaamaan kyselyyn tästä linkistä. (quenchtec.com)
- Kuntien näkökulmasta tutkimukseen on tarkoituksenmukaista osallistua mahdollisuuksien mukaan. Näin tulevien sopimusneuvotteluiden pohjaksi saadaan realistinen kuva kopiointimääristä ja -tarpeista kuntakentällä. Perinteinen valokopiointi lienee laskeva trendi sähköisten tallenne- ja kopiointimuotojen astuessa yhä enemmän sen tilalle, kommentoi Kuntaliiton tekijänoikeussuositussopimusneuvotteluista vastaava lakimies Joonas Jännäri.

 

Aiheesta lisää

Kuntaliiton verkkopalvelussa

Tekijänoikeussuositussopimukset

Muualla verkossa

Julkaisujen ja teosten kopiointi: kunnat ja kuntayhtymät
Kopiosto

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista