Kunnat kriittisinä kaavoitus- ja rakentamislakiluonnokselle

Lausuntoaika kaavoitus- ja rakentamislaista on päättynyt. Kunnat lausuivat ahkerasti ja niiden lausunnot ovat pääsävyltään kriittisiä.

Vaikka lakiluonnoksen tavoitteet ovat kuntien mielestä pääosin kannatettavia, kunnat eivät usko esitetyn lakiluonnoksen toteuttavan asetettuja tavoitteita. Sen sijaan luonnos sisältää ehdotuksia, jotka tarkoittaisivat kunnille uusia tehtäviä ja lisäresurssien tarvetta. Kunnat pitävät nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia pääosin toimivana ja uskovat, että monia lakiuudistuksen tavoitteita voitaisiin toteuttaa nykylakia päivittämällä ja toimintatapoja kehittämällä.

Kunnat kantavat päävastuun yhdyskuntien toimivuudesta sekä kuntalaisten elinympäristöstä ja useista palveluista. Kaavoitus ja maapolitiikka ja rakentamisen ohjaus muodostavat kokonaisuuden, joka luo pohjan myös kunnan elinvoimalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille. Kunnat tarvitsevat näihin tehtäviin toimivan lainsäädännön.

Kuntien lausunnot vahvistavat Kuntaliiton käsitystä siitä, että luonnosta uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi ei pidä viedä eteenpäin lausunnolla olleessa muodossa. Yhä selvemmältä vaikuttaa myös se, ettei tarvittavien muutosten tekeminen onnistu kaavaillussa aikataulussa.

Tags
Minna Mättö

Minna Mättö

Lakimies
Lakiyksikkö, Myytti-tiimi
+358 9 771 2037, +358 50 308 1487
Vastuualueet
  • alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen lainsäädäntö
  • rakennetun ympäristön digitalisaatioon liittyvät juridiset kysymykset
  • luonnon monimuotoisuuteen ja suojeluun liittyvät juridiset kysymykset