KESTÄVÄT KUNNAT 2030  -ENNAKOINTIJULKAISU

Kunnissa rakennetaan kestävää tulevaisuutta

Millainen on kestävä kunta? Mitä toimenpiteitä kunnat voivat tehdä kestävyyden lisäämiseksi? Kuntaliitto kutsui kaupungit ja kunnat vastaamaan kysymyksiin kestävät kunnat -ennakointiprosessissa. Työn tuloksena syntyi Kestävät kunnat 2030 -ennakointijulkaisu.

Raportissa luodaan kokonaisnäkemys kestävästä kehityksestä. Kestävä kehitys on siis sitä, että ympäristö, ihminen, talous ja digitalisaatio otetaan tasavertaisesti ja samanaikaisesti huomioon kuntien suunnittelussa, päätöksenteossa, budjetoinnissa ja päätösten toimeenpanossa.  ja ehdotetaan useita toimenpiteitä, joilla kunnat voivat edistää kestävää kehitystä.

Suomi on sitoutunut YK:n Agenda 2030:aan ja sen 17 kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanoon. Kunnat toteuttavat noin 60 % näiden kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanosta laajan tehtäväkenttänsä vuoksi. Kunnat toteuttavat tavoitteita esimerkiksi koulutuksen, hoivan, puhtaan veden, energian, jätehuollon ja kestävän liikenteen järjestämisessä.

Kestävän kehityksen skenaariot ja toimenpiteet kuntien työn tueksi

- Kestävä kunta turvaa sekä nykyisille että tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet tasavertaisesti samalla, kun ottaa huomioon luonnon kantokyvyn ja planetaariset rajat. Työ kestävän kehityksen puolesta on samalla työtä kunnan kilpailukyvyn, kehityksen ja vetovoiman puolesta myös tulevina vuosina ja vuosikymmeninä, tiivistää Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

- Teimme tueksesi tämän kuntien kestävän kehityksen julkaisun, joka esittelee neljä erilaista skenaariota tulevaisuuden kunnista, sekä lukuisia toimenpiteitä eri kokoisille kunnille kohti kestävämpää tulevaisuutta. Toimenpiteet ovat kunnissa hyväksi havaittuja keinoja ja käytäntöjä niin johtamisen, sosiaalisen kestävyyden, osallisuuden ja yhteisöllisyyden, ilmaston ja ympäristön sekä taloudellisen kestävyyden rakentamiseksi, Karhunen toteaa.

Skenaariot ovat tarinoita vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Julkaisussamme esiteltävät neljä skenaariota kuvaavat kuntien neljää erilaista tulevaisuutta, joissa kestävän kehityksen edellyttämiin haasteisiin on onnistuttu vastaamaan eri tavoin.

Tutustumalla skenaarioiden kuvauksiin ja aikajanoihin tutustut tarkemmin kuntien tulevaisuuden näkymiin kestävän kehityksen näkökulmasta. Johtamisen, ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden ympärille rakentuvat kestävän kehityksen lähtökohdat auttavat hahmottamaan, millaisia valmiuksia ja taitoja tulevaisuuden kestävissä kunnissa tarvitaan.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista