Kuntalaistutkimus: Mitä kuntalaiset sanovat kansalaisopistopalveluista?

Kuntaliiton tutkimuksessa kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2020 on tarkasteltu kunnallisten palvelujen hoitamiseen ja saatavuuteen/saavutettavuuteen liittyviä mielipiteitä. Tutkimukseen osallistui 43 kuntaa ja aineistonkeruu on toteutettu keväällä 2020. Vastaavia tutkimuksia on tehty jo aiemminkin Kuntaliitossa. Tutkimustuloksiin voi tutustua tarkemmin täältä.

Kuntalaisten tyytyväisyys sivistyspalveluihin eli koulutus-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin on varsin korkealla. Hyvät arkea tukevat ja elävöittävät palvelut lisäävät asumisviihtyvyyttä. Kirjastopalvelut pitävät saaduissa tuloksissa vankasti ensimmäistä sijaa sekä palvelutyytyväisyyden että saavutettavuuden osalta. Tutkimuksessa kansalaisopistot on sijoitettu kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin, joka palvelukokonaisuutena sai korkeimmat arviot sekä palvelujen hoitamisesta että saavutettavuudesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin oltiin tyytyväisimpiä kunnan palveluista.

Kansalaisopistot ovat palvelutyytyväisyystuloksissa kahdeksantena, kärkipäässä kuntapalveluissa. Tutkimuksen mukaan 76 prosenttia  pitää kansalaisopistopalveluja hyvin hoidettuina. Oli myös paljon niitä vastaajia, jotka eivät osanneet sanoa miten palvelu oli hoidettu. Tulosta voikin selittää  se, että vastanneista 23 prosenttia on käyttänyt palvelua viimeisen 12 kuukauden aikana.

Kaikki eivät varmasti tunne riittävästi oman kansalaisopiston palvelutarjontaa ja toimintaa.  Mietin, että mikäli kansalaisopisto olisi tutumpi suuremmalle osalle kuntalaisia, arvio palvelutyytyväisyydestä nousisi vieläkin korkeammaksi. Kansalaisopistojen palvelutyytyväisyys liittyy nimittäin palvelujen käyttämiseen. Palveluita käyttäneiden arvio asteikolla 1-5 oli 4,22 ja niiden, jotka eivät olleet käyttäneet palveluja 3,72.

Saavutettavuuden osalta palveluja käyttäneiden antama arvio oli 4,16 ja niiden, jotka eivät olleet käyttänee palveluja 3,75. Kansalaisopistojen saatavuus ja saavutettavuus sijoittuu kuntapalveluissa kymmenennelle sijalle, joten palveluiden hoito on arvioitu paremmaksi kuin niiden saatavuus.

Kuviosta on nähtävissä kansalaisopistojen palvelutyytyväisyyden kehityksen vuodesta 1996 alkaen.

Kunnille kansalaisopiston ylläpitäminen on vapaaehtoinen tehtävä. Kansalaisopistot ovat pääasiassa kuntien ylläpitämiä. Paljon on myös usean kunnan alueella toimivia kansalaisopistoja. Kyseessä on lähipalvelu, mutta myös verkossa toteuttava opetus on osa koulutuspalvelua. Etenkin koronaepidemia on lisännyt etäopetusta.

Kaikkialla Suomessa on kansalaisopistopalveluja, mikä onkin tarpeen palvelujen saatavuuden kannalta. Monipuolisella koulutustarjonnalla tuodaan kuntalaisille mahdollisuuksia oppimiseen ja hyvinvointiin sekä aktiivisuuteen. Esimerkiksi Oulu-opistossa kaiken ikäiset voivat opiskella ja harrastaa monipuolista koulutustarjontaa liikunta mukaan lukien, taiteen perusopetusta musiikissa, teatteritaiteessa, kuvataiteessa, kädentaidoissa ja tanssissa.

Lisäksi opisto järjestää monipuolisia kulttuuri- ja taidetapahtumia ja tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden omien erityistaitojen, harrastustoiminnan, yleissivistyksen sekä ammatillisten taitojen ja tietojen kehittämiseen. Turun suomenkielisen työväenopiston laajan kurssitarjonnan suosituimpia oppiaineryhmiä ovat kielet, kädentaidot, kuvataide, tanssi ja liikunta, musiikki ja tietotekniikka. Työväenopisto järjestää myös historia-aiheisista luentosarjoja ja seminaareja. Kursseja järjestetään myös monille erityisryhmille.

Lisätietoja

KUNTALAISTUTKIMUS 2020: Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, marianne.pekola-sjoblom(at)kuntaliitto.fi

VAPAA SIVISTYSTYÖ: Päivi Väisänen-Haapanen, erityisasiantuntija, paivi.vaisanen-haapanen(at)kuntaliitto.fi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!