Kuntaliitolta tukea sote-uudistuksen omaisuus- ja toimitilajärjestelyiden suunnitteluun

Sote-uudistuksella on lukuisia vaikutuksia kuntien omaisuuteen ja kiinteistöjen käytön, hallinnan ja omistamisen periaatteisiin. Uudistus muuttaa kuntien asemaa sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen kiinteistöjen omistajana. 

Uusi tilanne vaatii jäsentämistä ja selventämistä. Kunnilla on tarve varautua tulevaan muutokseen ja reagoinnin tulisi perustua mahdollisimman oikeaan tietoon ja sen tulkintaan. 

Kuntaliitto on käynnistänyt projektin, jonka avulla tuetaan kuntakentän toimijoita muutoksessa. Projektissa mm. kartoitetaan kiinteistöjen omistajaohjaukseen liittyvät haasteet sote-uudistuksessa sekä kuvataan omaisuuden hallinnan strategisia vaihtoehtoja ja omaisuusriskejä niin lyhyellä kuin myös pitkällä aikavälillä. 

Keskeisenä tavoitteena on työskennellä yhdessä kentän toimijoiden kanssa, jotta kuntakentän tarpeet tulevat laajasti esille.
Projektilla on tarkoitus tukea kuntien strategista päätöksentekoa ja luoda ohjeita sekä malleja, joiden avulla kunnat voivat valmistautua muutokseen.

Hanke toteutetaan Kuntaliiton ja kuntakentän toimijoiden yhteistyönä. Hankkeessa Kuntaliiton asiantuntijakumppaneina toimivat CAPEX Advisors Oy sekä Nordic Healthcare Group Oy (NHG). 

Tagit
Jussi Niemi

Jussi Niemi

Tilapalvelupäällikkö
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö
+358 9 771 2115, +358 50 4077 920
Vastuualueet
  • Kunnallisen toimitilaomaisuuden ja omistajaohjauksen kehittäminen
  • Kiinteistö- ja toimitilajohtamisen ohjaus
  • Kuntien toimitiloihin ja rakennuttamiseen liittyvä edunvalvonta