Kuntaliiton kysely pyrkii luomaan kattavan kuvan kuntien ilmastotyön nykytilasta

Kuntaliiton, Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) yhteistyössä tekemä kuntien ilmastokysely on julkaistu. Kyselyllä pyritään luomaan kattava kuva ilmastotyön organisoinnista ja resursoinnista sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen toimenpiteistä kunnissa. Kyselyn tavoitteena on tuottaa tietoa kuntien ilmastotyöstä edunvalvonnan sekä kansallisen ilmastopolitiikan muotoilun tueksi.

Kuntaliitto on selvittänyt kuntien ilmastotyön tilaa vastaavilla kyselyillä vuosina 2009, 2012 ja 2015. Nyt avattu kysely auttaa luomaan kokonaiskuvaa kuntien ilmastotyön kehityksestä 2000-luvun ensimmäisten vuosikymmenien aikana.

- Ilmastopolitiikan toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja kiinnostus kuntien ilmastotyöhön on laajaa, miksi myös kattavalle tilannekuvalle on jatkuva tarve. Tällä kyselyllä keräämme tietoja usealle eri toimijalle ja eri käyttöihin, yhtenä ajankohtaisena mm. kuntien rooli valmisteilla olevassa ilmastolaissa, toteaa Pauliina Jalonen, Kuntaliiton ilmastopolitiikan asiantuntija.

Kyselyn tekemistä rahoittaa ympäristöministeriö. Kyselyn tuloksia tullaankin hyödyntämään myös ministeriössä, jossa ilmastolain päivitys on käynnissä. Ilmastolakiin ollaan päivityksen yhteydessä sisällyttämässä kunnille ilmastotyön edistämisvelvoitetta.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään myös KOKOSOPU-hankkeessa, jossa arvioidaan SYKEn ja LUKEn tutkijoiden toimesta kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman onnistumista. Uuden kansallisen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelman valmistelu alkaa maa- ja metsätalousministeriössä ensi vuonna.

Kysely on lähetetty kuntien ilmastoasiantuntijoille ja ympäristöpalveluihin. Kyselyn tulokset julkaistaan helmikuussa 2022.

Lisätietoja:

Juuso Puurula, suunnittelija

Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Kuntaliitto

050-465 9259, juuso.puurula@kuntaliitto.fi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!