Kuntaliiton lausuntoluonnos ”Sote100” - sisältölakiluonnoksesta

Luonnos sote-uudistukseen liittyvistä reilun sadan lain muutoksista on lausuntokierroksella 26.2. asti. Kuntaliitto on laatinut lausuntoluonnoksen, johon kuntien on mahdollista toimittaa palautetta ke 24.2. klo 12:00 mennessä osoitteeseen soster@kuntaliitto.fi

Kuntaliiton lausuntoluonnokseen voit tutustua tästä.

Kuntaliiton lausuntoluonnoksessa on kiinnitetty huomiota siihen, että esitysluonnoksessa on kyse muistakin kuin teknisistä muutoksista. Valittu tekninen korjaustapa ei useiden säädösehdotusten osalta toimi käytännössä ja voi johtaa siihen, etteivät muutokset enää vastaa säännösten alkuperäinen tavoitetta ja tarkoitusta. Ehdotuksilla on myös vaikutusta hyvinvointialueiden ja kuntien väliseen työnjakoon ja yhteistyöhön.

Tagit