Kuntaliitto DigiOnen pääyhteistyökumppaniksi

Marraskuussa 2020 julkistettiin DigiOne-yhteistyö, jossa ovat mukana Vantaan, Espoon, Tampereen, Turun ja Oulun kaupungit sekä Kuntien Tiera. Nyt hankkeeseen liittyvät mukaan myös Lahden ja Jyväskylän kaupungit. DigiOnen tavoitteena on luoda oppimisen ja koulutuksen palveluita yhteen kokoava kansallinen digitaalinen palvelualusta. 

Kansallisesti kyse on erittäin merkittävästä hankkeesta, kun nyt mukana olevat kunnat kattavat yli 25 % Suomen väestöstä. Lähtökohtana on, että myöhemmin mukaan voivat liittyä kaikki muut halukkaat kunnat.  Yhteistyöllä tavoitellaan DigiOne -tietoisuuden levittämistä kuntiin, vaikuttamista ja yhteistyötä valtakunnallisella tasolla sekä yhteistyön ja yhteistyöverkostojen rakentamista.  

DigiOnen keskiössä on oppija. Hankkeessa tavoitellaan oppijan oppimisen ja hyvinvoinnin tukemista, joka konkretisoituu tavoitteeseen tuottaa koulutuksen palvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Hankkeessa rakennetaan digitaalista palvelualustaa ja alustatalouteen perustuvaa koulutuksen ekosysteemiä. Alustamalli mahdollistaa ekosysteemin toimijoiden välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön palvelualustalle kehitettävien palveluiden ja kertyvän tiedon kautta. Digitaaliseen palvelualustaan integroidaan opetuksessa ja koulutuksessa tarvittavat palvelut helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi. 

Hanke kestää vuoden 2023 loppuun saakka, ja sen aikana kehitetään palvelut perusopetukseen ja lukioon. Digitaalisen palvelualustan suunnittelussa huomioidaan lisäksi varhaiskasvatus ja ammatillinen koulutus, sillä tavoitteena on myöhemmin liittää ne mukaan DigiOneen. Lähtökohtana on, että DigiOnen palvelualustaan voivat liittyä vaiheittain kaikki halukkaat koulutuksen järjestäjät, kaupallisten palveluiden tuottajat sekä muut koulutusalan toimijat.  

Kuntaliitto toimii tärkeässä roolissa kaikkien kuntien saamiseksi mukaan yhteiseen koulutuksen ekosysteemiin vahvojen verkostojensa avulla. 

Lisätietoja: 

DigiOne hankejohtaja  
Kirsi Lehto 
p. 050 314 2815 

DigiOne ohjausryhmän puheenjohtaja/hankkeen vastuullinen johtaja  
Ilkka Kalo 
p. 040 707 1115  

Suomen Kuntaliitto ry, varatoimitusjohtaja 
Hanna Tainio 
p. 050 567 1624 
 

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista
Kuvituskuva.

EU-vaalit ovat kuntavaalit

Kunnissa toimeenpannaan aivan merkittävä osa EU-politiikkaa ja EU-lainsäädäntöä. EU-politiikan vaikuttavuus onkin paljolti kiinni kuntien toimista. 

EU-vaaleissa määritellään EU:n suunta seuraavaksi viideksi vuodeksi. Samalla määrittelemme kuntien suuntaa - EU-vaalit ovat kuntavaalit.

Tutustu EU-vaalikauden tavoitteisiimme