Kuntaliitto, Paikallisliikenneliitto ja Linja-autoliitto: Joukkoliikenne tarvitsee koronatukea - tilanne jatkuu erittäin vaikeana 2021

Kuntaliitto on yhteistyössä Paikallisliikenneliiton sekä Linja-autoliiton kanssa toimittanut liikenne- ja viestintäministeri Harakalle kirjeen kaupunkijoukkoliikenteen tilannetta koskien. Kirjeessä vedotaan hallitukseen joukkoliikenteen tuen puolesta. Kaupunkiseutujen joukkoliikenne tarvitsee valtion apua selvitäkseen lipputulotappioista.

”Toivomme että kehysriihessä linjataan, miten kaupunkiseutujen joukkoliikennettä voidaan elvyttää ja tukea koronakriisin yli”, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Joukkoliikenne on ollut yksi korona-ajan kärsijöistä heti alusta alkaen. Joukkoliikenne palveluita on ylläpidetty suomalaisilla kaupunkiseuduilla kaikissa koronan vaiheissa. Näin on taattu suomalaisten pääsy töihin, palveluihin ja eri toimintoihin myös poikkeusaikana.

Kaupunkiliikenteen tyypilliset matkustajamäärät ovat tällä hetkellä 40-50 % normaalitilanteesta. Pandemian vaikutukset jatkuvat vaikeina vielä 2021, mistä elpyminen ja luottamuksen palautuminen kestää useamman vuoden. Luottamuspula julkiseen liikenteeseen lisää myös ihmisten yksityisautoilua, mikä ei ole kestävää.

Palautuminen ja kestävä joukkoliikenne vaatii investointeja

Suomi ja EU pyrkivät strategioissaan rakentamaan tietä kestävään, vähäpäästöiseen, kohtuuhintaiseen ja saavutettavaan liikennejärjestelmään. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksessa valtion suunnitellaan varautuvan joukkoliikenteen elvyttävään tukemiseen 2021-2024 nykyisen julkisen talouden suunnitelman ylityksenä.

Vuoden 2021 lipunmyynnin tulonmenetykset arvioidaan myös suuremmiksi kuin vuonna 2020. Ennen epidemiaa lipputulotaso oli n. 530 miljoonaa, mutta vuoden 2021 menetykset arvioidaan olevan 201 miljoonaa euroa eli n. 38 % prosenttia.

Kuntaliitto, Paikallisliikenneliitto ja Linja-autoliitto painottavat, että palvelutason ei pidä antaa romahtaa, jos joukkoliikenne halutaan pitää varteenotettavana liikkumismuotona Suomessa.

 ”Matkustajavajeen pitkittyessä kuntien on vaikea löytää keinoja ylläpitää palveluntarjontaa ilman lisätukia valtiolta”, toteaa kehittämispäällikkö Johanna Vilkuna Kuntaliitosta.

Joukkoliikenne on keskeinen osa tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa ja sen kehittämisen vaarantuminen hidastaa ilmastotavoitteiden ja -velvoitteiden toteutumista. Tavoite on, että vuonna 2030 98% kaupunkiliikenteen busseista on puhtaita ajoneuvoja. Jotta tavoitteeseen päästäisiin, on oltava valmis takaamaan joukkoliikenteen toimivuus ja luotettavuus pandemian jälkeenkin.

Tags