Kuntien digitalisointipäivien teema on kunta muutoksessa

Neljättä kertaa järjestettävät Kuntien digitalisointipäivät käsittelee digitalisaatiota läpileikkaavasti. Vuoden 2021 tapahtuma järjestetään virtuaalisesti 9.-10.6. 

Yhdistävänä teemana ”kunta muutoksessa”

Kaikkien teemoja yhteiseksi näkökulma on kunnissa tapahtuva muutos. Kunta muuttuu eri syistä: hallinnolliset muutokset ohjaavat kunnan toimintaa, ja yhteiskunta sekä erilaiset ilmiöt luovat tarvetta uudistua maailman mukana. Kaikissa teemoissa on pyritty huomioimaan sekä näitä muutoksen ajureita, että sitä, miltä muutos kunnassa käytännössä tarkoittaa. 

- Toivottavasti ohjelma näyttäytyy osallistujille monipuolisena ja ajatuksia herättävänä, mutta myös antaa inspiraatiota digitalisaation mahdollisuuksista käytännönläheisten esimerkkien avulla, kiteyttää Kuntaliiton kehittämispäällikkö Elisa Kettunen.  

Nyt joukolla mukaan - tapahtuma on maksuton kuntaosallistujille  

Tänä vuonna Kuntaliitto tarjoaa osallistumisen maksutta kaikille kuntaosallistujille, eli kuntien ja kuntayhtymien työntekijöille ja luottamushenkilöille. 

- Aiempien vuosien palautteissa on tullut esiin, että sisältö olisi koettu hyödylliseksi useammallekin kollegalle, mutta osallistumismaksut ovat muodostaneet useamman hengen osallistumiselle esteen. Maksuttomuus mahdollistaa kuntien työntekijöiden osallistumisen tapahtumaan esimerkiksi tiimeittäin ja isommilla porukoilla. Jos ei itse ehdi seurata koko ohjelmaa, ajatuksia voi vaihtaa myöhemmin kollegan kanssa, joka ehti seurata toisen osan ohjelmaa, korostaa Kettunen. 

Muille tapahtuma on maksullinen ja mukaan toivotaan erityisesti kunta-alalla toimivia yrityksiä, sillä tapahtuma on virtuaalisestikin toteutettuna erinomainen mahdollisuus päästä kertomaan omista tuotteista ja palveluista laajalle joukolle kuntia. Yritykset toivovat usein Kuntaliitolta mahdollisuutta päästä kertomaan ratkaisuistaan kunnille ja tapahtuman kautta tämä voidaan toteuttaa tasapuolisesti. 

Vuorovaikutus on tärkeää myös virtuaalitapahtumassa 

- Kuntaliitossa haluamme tukea kuntia verkostoitumaan ja tekemään yhdessä myös digitalisaatiossa, jossa haasteet ovat kunnasta riippumatta hyvin samankaltaisia. Yhteiset tapahtumat ovat tärkeä paikka yhteistyön ja vuorovaikutuksen alkuun saattamiselle ja kollegoiden kohtaamiselle. 

Vaikka tapahtuma on tänä vuonna virtuaalinen, on tarve vuoropuhelulle otettu huomioon toteutuksessa. Tapahtumassa hyödynnetään monille jo koronavuonna tutuksi tullutta howspace-alustaa, jonka avulla voidaan kommentoida puheenvuoroja, käydä chat-keskusteluita tai sopia esimerkiksi yritysten kanssa tuote-esittelyitä erillisiin virtuaalisiin ”huoneisiin.” 

Kuntien digitalisointipäivät on Kuntaliiton ja FCG:n yhteisponnistus - Kuntaliitto vastaa tapahtuman sisällöstä ja FCG käytännön järjestelyistä.

Tapahtuman ohjelma ja ilmoittautuminen on nyt auki FCG:n sivuilla. Ohjelma täydentyy huhtikuun aikana. Tapahtuma on pääosin suomenkielinen, mutta mukana on myös rinnakkaisohjelmaa ruotsiksi.

Tapahtumasta viestitään Twitterissä aihetunnisteella #kuntiendigi.

Tagit
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Kuntien digikehitystoimisto
Vastuualueet
  • Kuntien digikehitystoimiston vetovastuu
  • uusien digikehittämistarpeiden tunnistaminen ja projektointi
  • kuntien digihankkeiden koordinointi
  • tietopolitiikan ja avoimen datan edunvalvontatehtävät