Kuntien ilmastokonferenssi 2021: Joensuun kaupungille vuoden ilmastokunta palkinto

Kuntien ilmastokonferenssi järjestettiin 2.-3.6.2021 kymmenennen kerran. Pandemia-aikaan sopivasti tapatuma järjestettiin interaktiivisena verkkotapahtumana, joka synnytti paljon positiivista keskustelua siitä, miten kunnat voivat vastata ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun. Keskustelussa jaettiin myös paljon kokemuksia kuntien jo tehdystä ilmastotyöstä ja saavutuksista.

Ilmastokonferenssin ohjelma oli kaksipäiväinen ja tänä vuonna teemoina olivat mm. viestintä, ilmastojohtaminen, energiamurros ja kiertotalous.

Joensuu palkittiin vuoden 2021 ilmastokuntana

Kuntien ilmastokonferenssissa palkittiin tänäkin vuonna jo perinteeksi muodostunut ilmastokunta. Ilmastokuntaa ja sen perusteita sai ilmiantaa huhtikuun 2021 aikana kuntien ilmastokonferenssin sivuilla. Tuomaristoon kuului edustajia Kuntaliitosta, SYKE:stä, Ympäristötiedon foorumista ja Ympäristöministeriöstä.

Vuoden 2021 ilmastokunnaksi työryhmä valitsi Joensuun kaupungin. Perusteluina Joensuun valinnalle olivat kunnan ilmastotavoitteiden eteen tehty tarmokas, kekseliäs ja monet osallistava työ. Joensuun ilmastotyön mottona onkin, että ”kaikkea ei tarvitse tehdä yksin”.

Joensuun viestinnässä on tehty työtä vaikuttavuuden ja helposti lähestyttävyyden puolesta. Viestinnässä jaetaan kunnan ilmastotyön saavutuksia ja vinkkejä arjen ilmastotekoihin. Joensuussa kuntalaiset saavat myös äänensä kuuluviin ilmastotoimenpiteitä suunniteltaessa ja kuntalaisia kannustetaan osallistumaan matalalla kynnyksellä kokeiluihin. Kunnan vahva sitoutuminen ilmastotyöhön näkyy kaupungin strategiassa sekä pitkäjänteisessä ja jatkuvasti kehittyvässä ilmastotyössä, jolla saavutetaan konkreettisia tuloksia.

Kuntien päästölaskennan työkalun kehittäjätiimille kunniamaininta työstään

Kuntaliitto haluaa myös antaa tunnustusta yksittäisille henkilöille, jotka ovat tehneet työtä kuntien ilmastotyön edistämiseksi. Tällä kertaa haluamme antaa tunnusta kuntien päästölaskennan kehittäjille. Johannes Lounasheimo, SanttuKarhinen ja Janne Pesu SYKE:stä. He ovat kehittäneet kunnille työkalun päästölaskennan tekemiseen, josta kaikki kunnat saavat vertailukelpoiset ja avoimet tiedot päästöistä. Työkalu löytyy tällä hetkellä suomeksi ja ruotsiksi. 

Kuntaliiton kanssa yhteistyössä tapahtuman järjestivät: Ympäristöministeriö, SYKE, Canemure hanke ja Ympäristötiedon foorumi.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!