Kuntien varhaiskasvatuksen eVaka -yhteistyö jatkuu Kuntaliiton tuella 2022 - kiinnostuneita kuntia pyydetään ilmoittautumaan

eVaka on varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä, jota on kehitetty yhteisprojektissa neljän kaupungin, Espoon, Tampereen, Oulun ja Turun kanssa, kuluneena vuonna hyödyntäen myös valtiovarainministeriön digikannustinavustusta. Kaupungeissa asuu noin miljoonan suomalaista.

Espoossa eVaka on jo käytössä ja Oulu, Tampere ja Turku ottavat eVakan käyttöön vuosien 2022–2023 aikana. Tämän jälkeen järjestelmän kautta hoidetaan noin 50 000 lapsen varhaiskasvatusasioita.

Espoon, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit jatkokehittävät yhdessä eVakaa alkaen vuodesta 2022. Kaupunkien 4pack-yhteistyö sisältää eVakan ohjelmistotuotteen ytimen hallintaa, ylläpitoa ja kehittämistä kuntien tarpeet täyttäväksi ja asiakasvuorovaikutusta lisääväksi järjestelmäksi.

Kuntaliitto tukee eVakaan liittyvää kuntien yhteistyötä

Myös lukuisia muita kuntia kiinnostaa kuntien tarpeista käsin kehitetty varhaiskasvatuksen järjestelmä ja eVakan kehittäjät 4packista ovat kertoneet kehittämistyöstä noin 150 kiinnostuneelle toimijalle. Vuonna 2022 Kuntaliitto astuu mukaan yhteistyöhön entistä näkyvämmässä roolissa koordinoimaan eVakasta kiinnostuneiden kuntien yhteistyötä. Työ on tavoitteellista ja tähtää ensisijaisesti siihen, että vuonna 2023 halukkaat kunnat voivat ottaa järjestelmän käyttöönsä.

Vuodesta 2022 alkaen Kuntaliitto toimii yhteyspisteenä sekä 4packiin, seuraten tarkkaan eVakan kehittämistä, että eVakasta kiinnostuneisiin kuntiin. Näiden ns. seuraavan aallon kuntien osalta painopiste on aluksi erityisesti yhteisen ymmärryksen ja tarpeiden tunnistamisessa. Tämä on välttämätöntä, mikäli kunnat haluavat lähteä muodostamaan esimerkiksi keskinäistä hankintarengasta liittyvän kehitystyön hankkimiseksi.Alkuvaiheessa eVakan käyttöönottoon ei vielä tarvitse sitoutua, painopisteen ollessa yhteisen jaetun tahtotilan muodostamisessa.

Kuntaliitossa työssä ovat mukana kehittämispäällikkö Elisa Kettunen (kuntien digitalisaatio) ja kehittämispäällikkö Jarkko Lahtinen (varhaiskasvatus) sekä tarpeen mukaan muita Kuntaliiton asiantuntijoita.

Jos kuntasi on kiinnostunut eVakasta - ilmoittaudu mukaan!

eVakan toiminnallisuuksia on kehitetty alusta alkaen kuntien varhaiskasvatuksen tarpeista lähtien. Kaikki kehittämisvaiheessa mukana ollutta neljä kuntaa ovat osallistuneet konseptointiin. Järjestelmän tarkoituksena on sujuvoittaa muun muassa lasta koskevaa tiedonvaihtoa kodin ja päiväkodin välillä, digitalisoida varhaiskasvatussuunnitelman läpikäyntiä sekä antaa reaaliaikaista tietoa lapsen varhaiskasvatuksessa viettämästä ajasta.

eVaka-järjestelmä soveltuu kaikille Suomen kunnille, jotka haluavat parantaa kodin ja varhaiskasvatuksen välistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on kehittää kaikkien kuntien varhaiskasvatuksen tarpeet täyttävä avoin ohjelmistotuote. Koska eVaka on kehitetty avoimella lähdekoodilla, sitä voivat vapaasti hyödyntää kaikki halukkaat.

Mikäli olet halukas olemaan mukana eVaka-yhteistyössä, ilmoittaudu mukaan.

Tagit
Elisa Kettunen

Elisa Kettunen

Kuntien digitalisoinnin kehittämispäällikkö, ratkaisupäällikkö
Strategiayksikkö, Digitalisaatio ja tietoyhteiskunta
Vastuualueet
  • Kuntien digikehitystoimiston vetovastuu
  • uusien digikehittämistarpeiden tunnistaminen ja projektointi
  • kuntien digihankkeiden koordinointi
  • tietopolitiikan ja avoimen datan edunvalvontatehtävät