Luonnos ilmastolaista lausunnolla - Kunnat tarvitsevat ilmastotyön tueksi myös konkreettisia työkaluja

ilmastolaki

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja uuden ilmastolain luonnoksesta. Lausuntoja voi antaa 6.9. asti Lausuntopalvelussa. Kuntaliitto kannustaa kuntia ja maakuntien liittoja ottamaan kantaa lakiluonnokseen.

Lakiesityksen tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista. Keskinen tavoite on varmistaa, että Suomi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että kuntien ilmastotyön merkitys tunnistetaan ilmastolaissa.

- Suomessa kunnat ja kaupungit ovat toimineet pitkään ilmastotyön edelläkävijöinä, ja niiden rooli käytännön työssä on keskeinen. On tärkeää, että kunnat voivat valita omat ratkaisunsa ja että uusiin tehtäviin osoitetaan tarvittava rahoitus, sanoo ilmastoasiantuntija Pauliina Jalonen.

Kuntanäkökulmasta keskeiset kysymykset lainvalmistelussa ovat liittyneet kuntien ja alueiden rooliin ilmastolain tavoitteiden toimeenpanossa, mahdollisiin kuntien ilmastotyötä tukeviin työkaluihin sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen vahvistamiseen laissa. Ilmastolaki on laki ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä, missä kansalliset ilmastosuunnitelmat eivät toistaiseksi ole huomioineet kuntien ja alueiden suunnitelmia.

Hallitusohjelman mukaisesti lakiin lisätään uusia päästövähennystavoitteita ja voimassa olevan ilmastolain pitkän aikavälin päästövähennystavoitteita päivitetään. Suunnittelujärjestelmän keskeinen uudistus olisi maankäyttösektorin suunnitelman sisällyttäminen lakiin.

- Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi kunnissa tarvitaan yhteisiä työkaluja esimerkiksi arvioimaan paikallisia ilmastoriskejä tai seuraamaan kunnan ilmastopäästöjä ja toimenpiteiden vaikutuksia niihin. Suomen ympäristökeskuksen tuottama tieto kuntien ilmastopäästöistä on tervetullut tuki, mutta se tulisi tietopalveluna vakinaistaa samalla tavalla kuin esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä indikaattoripankki Sotkanet, huolehtii Jalonen.

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!