Miten poikkeusolojen vaikutukset näkyvät vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa?

Vuonna 2020 alkaneen koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen toimintaan on selvitetty kyselyllä oppilaitosten johdolta ja henkilöstöltä marraskuussa 2020. Raportti on julkistettu 16.9.2021.

Raportin kirjoittaminen on ollut Opetusalan Ammattijärjestön vastuulla. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus sekä Kansalaisopistojen liitto, Kansanopistoyhdistys, Taiteen perusopetusliitto TPO ry, Suomen konservatorioliitto ja Suomen Kuntaliitto ry ovat olleet valmistelussa mukana yhteistyötahoina.

Raportissa on tarkasteltu oppilaitosten tärkeän voimavaran, henkilöstön työn tekemistä, työvälineistöä, työmäärää ja työssä jaksamista sekä tukea ja osaamista. Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön koulutuksen merkityksen ja vaikuttavuuden vahvistaminen, henkilöstön osaamisen kehittäminen, uudistuva johtaminen sekä työvälineiden hallinta ovat tärkeitä ja tarpeellisia kehittämiskohteita nyt, kun yhteiskuntaa avataan ja koulutuspalveluilla voidaan monin tavoin vastata oppijoiden osaamis- ja hyvinvointitarpeisiin.

Siirryttäessä avaamaan yhteiskuntaa korona-ajan opit on hyvä hyödyntää, kun teemme parhaamme koulutuspalvelujen järjestämiseksi oppijoille, joiden tarpeet, tavat ja ajatukset ehkä myös ovat muuttuneet matkan varrella. Parhaiten koulutustarpeeseen voidaan vastata osallistamalla ja kuuntelemalla kuntalaisia. Elämme aikana, jolloin kehittäminen, uuden kokeileminen ja tiedon jakaminen kollegojen ja oppilaitosten välillä voivat vahvistaa ja luoda elinvoimaisia, osaamista ja hyvinvointia tukevia koulutuspalveluja kuntalaisille kaikkialla Suomessa. Toivottavaa on, että oppilaitoksissa on mahdollisuus tarkastella raporttia ja käydä yhteistä keskustelua tuloksista ja näkymistä. Parhaimmillaan raportti tukee ja innostaa oppilaitoksia ja koulutuksen järjestäjiä kehittämään toimintaa edelleen ja tuo ilmi myös monia onnistumisia poikkeuksellisissakin olosuhteissa.

Lue lisää:

Opettajat ja rehtorit kertovat - Vapaa sivistystyö ja taiteen perusopetus poikkeusoloissa

Tagit