Onko kunnassasi tai maakuntaliitossasi hyödynnetty maaseutuvaikutusten arviointia?

Kysely kunnille ja maakuntien liitoille maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän käyttämisestä

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Vaasan yliopisto toteuttavat yhteistyössä Kuntaliiton kanssa marraskuussa 2021 lyhyen sähköisen kyselyn, jolla selvitetään maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän (MVA) hyödyntämistä. Kysely on osa tutkimushanketta, ja se kohdennetaan kaikkiin Manner-Suomen kuntiin ja maakuntaliittoihin arvioinneista vastaavalle tai vastaaville tahoille.

Suomessa on vuodesta 2009 lähtien ollut käytössä osallistava maaseutuvaikutusten arviointimenetelmä (MVA).  Sillä tunnistetaan ja kuvataan päätöksen tai politiikan aiheuttamat merkittävät maaseutuvaikutukset sekä lisätään eri osapuolten keskinäistä dialogia. Menetelmän käyttöä maaseutualueisiin ja sen eri toimijoihin vaikuttavassa suunnittelussa ja päätöksenteossa on suositeltu sekä valtioneuvoston että eduskunnan taholta.

Kysely liittyy vuosina 2018–2022 toteutettavaan MAKOVA -hankkeeseen, jossa tarkastellaan maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän käyttöä, kokemuksia, vaikutuksia sekä kehittämistä alueellisen suunnittelun ja päätöksenteon tukena.

MAKOVA-hankkeen päärahoittajana toimii maa- ja metsätalousministeriö rahoittaen hanketta maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista varoista. Hankkeen toinen rahoittaja on Keskitien säätiö sr.

Lisätiedot:

Olli Voutilainen, Luken erikoistutkija, puh. 029 532 2402, olli.voutilainen@luke.fi

Taina Väre, erityisasiantuntija, puh. 050 462 7279, taina.vare@kuntaliitto.fi

Tags
Taina Väre

Taina Väre

Erityisasiantuntija
Elinvoima ja talous -yksikkö, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Vastuualueet
  • maaseudun kehittäminen
  • pienkunta-asiat
  • Pienten kuntien neuvottelukunnan sihteeri