Hankinta-Suomi

Ota käyttöön hankintojen strategisen johtamisen hyvät käytänteet 


Julkisten hankintojen johtaminen ja strateginen vaikuttavuus on yksi Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön yhteisen Hankinta-Suomi-ohjelman ja siinä valmistellun kansallisen julkisten hankintojen strategian keskeisistä teemoista. Kunnat käyttävät yhteensä Suomessa suurinta hankintavolyymia: Kuntien ja kuntataustaisten toimijoiden hankintojen on arvioitu olevan vuositasolla hieman vajaa 20 miljardia euroa ja ne myös tekevät eniten hankintailmoituksia. Siksi on tärkeää, että kuntien viranhaltijat sekä luottamushenkilöt tiedostavat hankintojen merkityksen ja vaikutuksen niin budjetin kuin strategisten tavoitteiden näkökulmasta. 

Hankinta-Suomi ohjelman hankintojen strategiseen johtamiseen keskittyvä teemaryhmä on koonnut yhteen johtamisen hyviä käytänteitä ja koostanut niistä inspiraatiovideoita. Videoilla Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu Sari Rautio, Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, Seinäjoen rahoitusjohtaja Mika Itänen, Infra ry:n toimitusjohtaja Paavo Syrjö ja Väyläviraston hankintajohtaja PekkaPetäjäniemi jakavat ajatuksiaan siitä, miksi ja miten julkisia hankintoja kannattaa johtaa strategisesti ja miten hankintojen avulla toteutetaan kuntien strategisia tavoitteita. Puhujat antavat myös omat vinkkinsä siitä, miten hankintojen strategisessa johtamisessa pääsee alkuun.

Tutustu hyviin käytänteisiin valtiovarainministeriön Youtube-kanavalla:

Lisätietoja antavat

Katariina Huikko, johtava lakimies, Kuntaliitto, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi
Tarja Sinivuori-Boldt, finanssineuvos, valtiovarainministeriö,  tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi
 

 

Aiheesta lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista