Paras infratilaaja -kilpailu kunnille

Paras infratilaaja -kilpailu käynnistyy

Kuntapäättäjä, yrittäjä, viranhaltija - osataanko kunnassasi hyödyntää markkinoita ja tilata palveluita fiksusti? Haluamme saada selville, mistä löytyy kuntasektorin paras infratilaaja. Lähetä ehdotuksesi 17.12.2021 mennessä.

Infrarakennuttamisen käytäntöjä kehittämällä voidaan parantaa hankkeiden laatua, alentaa kustannuksia ja vähentää rakennusaikaisia häiriöitä infran käyttäjille. Kunnossapidossa onnistuneet hankintamenettelyt puolestaan parantavat toimenpiteiden oikea-aikaisuutta, laatua ja kokonaistaloudellisuutta. Onnistuneissa infrahankinnoissa toteutuvat niin tilaajan kuin urakoitsijankin tavoitteet.

Taitava kunta käy markkinavuoropuhelua alueen yrittäjien kanssa saadakseen myös kuntatekniikkaan liittyvät hankinnat toimimaan. Se on luomassa toimivia markkinoita erikokoisille yrityksille ja kannustaa palveluntarjoajia innovoimaan ja käyttämään uusia menetelmiä. Se huomioi hankinnoissaan kestävän infran periaatteet (lue lisää). Sillä on selkeä ymmärrys koko rakennetun ympäristön suunnitteluprosessista (maapolitiikka, kaavoitus, suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito) ja se ottaa jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa huomioon hankkeiden toteutettavuuden.

Toimivatko infrahankinnat kunnassanne näin? Oletteko kehittäneet välineitä markkinavuoropuheluun? Miten saatte alueenne yrityksistä parhaan irti - asukkaiden ja elinkeinoelämän hyödyksi?

Tee ehdotus Paras infratilaaja -kilpailuun

Kuntaliitto ja INFRA ry haluavat tukea kuntien hankintojen kehittämistä. Pannaan hyvät ideat kiertämään ja kehitetään hankintoja asukkaiden ja elinkeinoelämän parhaaksi.

Järjestämme nyt ensimmäistä kertaa yhdessä kuntasektorin Paras infratilaaja -kilpailun. INFRA ry on järjestänyt vuosina 2017 ja 2019 Paras kuntatilaaja -kilpailun. Jos kuntanne täyttää edellä kuvatut taitavan tilaajan kriteerit, ilmoittautukaa mukaan. Voitte myös ilmiantaa hankinnoissa onnistuneen toisen kunnan, mutta ehkä kehut on ehdotusta tehdessä hyvä jo kertoa ehdokkaallekin.

Osallistuminen on helppoa. Lähetä tiivis (1-2 A4-sivua + mahdollinen esimerkkiaineisto) hyvin perusteltu vapaamuotoinen esitys siitä, mikä kunta hoitaa parhaiten infrahankintojaan viimeistään 17.12.2021. Lähetä ehdotuksesi tämän lomakkeet kautta.

Asiantuntijaraati arvioi ehdotukset

Saapuneista ehdotuksista voittajan valitsee asiantuntijaraati, johon kuuluvat edustajat Kuntaliitto-konsernista ja INFRA ry:stä sekä sen jäsenistöstä. Kilpailussa valitaan voittajakunta ja lisäksi voidaan myöntää enintään kaksi kunniamainintaa. Menestyvät kunnat saavat näkyvyyttä järjestäjien eri viestintäkanavissa ja samalla fiksut käytännöt leviävät.

Lisätietoja:
Kuntaliitto: Paavo Taipale, paavo.taipale(a)kuntaliitto.fi , p. 050 380 8368

INFRA ry: Kari Muhonen, kari.muhonen(a)infra.fi , p. 0400 943 350

Aiempien INFRA ry:n kilpailujen aineistoa www.infra.fi/paraskuntatilaaja
#parasinfratilaaja #kuntainfra

Tagit