Seutukaupunkiverkoston tuloksellisuus lähtee joukkovoimasta - Uusina puheenjohtajina Ari Nurkkala ja Anna-Kaisa Pusa

Kevään viimeisessä seutukaupunkiverkoston etätapaamisessa 11.6.2021 tehtiin valinnat verkoston uudesta puheenjohtajistosta. Uutena puheenjohtajana verkostoa luotsaa aiempi varapuheenjohtaja, kaupunginjohtaja Ari Nurkkala Raahesta. Varapuheenjohtajan paikalle valittiin kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa Kurikasta. Uuden puheenjohtajiston valinta tuli ajankohtaiseksi nykyisen puheenjohtajan, Rauman kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen siirtyessä Hyvinkään kaupunginjohtajaksi ja aloittaessa uudessa tehtävässä elokuussa.

- Hyvillä mielin tartun seutukaupunkiverkostossa nyt varsinaisen puheenjohtajan tehtäviin. Meillä on hieno ja aktiivinen verkosto. Yksin tässä ei tarvitse seutukaupunkien asialla olla, vaan kyllä verkostotyön tuloksellisuus lähtee yhteistyöstä ja joukkovoimasta, toteaa Ari Nurkkala.  

Kevään aikana kaupunginjohtajien verkoston agendalle on mahtunut koronanvastaisten toimien lisäksi muitakin painavia aiheita. Teollisen Suomen kivijalkana seutukaupungit toivovat erityisesti ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuden haasteisiin ja joustaviin koulutusmahdollisuuksiin kattaen toisen asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja lukion, kuin myös korkeakouluopinnot.

Hiljattain valmistunut korkeakoulutuksen ja seutukaupunkien vuorovaikutusta koskeva opetus- ja kulttuuriministeriön selvitys antaa hyviä eväitä seutukaupunkien elinvoiman vahvistamiseen ja osaajatarpeisiin vastaamiseksi. Teemat ovat kestoaiheita seutukaupunkien keskusteluissa.

- Seutukaupungeilla on kykyä ja ketteryyttä pilotoida erilaisia koulutusratkaisuja. Nuorten lisäksi tulee huolehtia myös työikäisen väestön mukaan lukien maahanmuuttajien osaamisen päivittämisestä. TKI-rahoitusten mahdollisuuksia seutukaupungeille ja meidän yrityksillemme tulisi vahvistaa. Paljon tuotekehitystä ja uusia innovaatioita syntyy yritysten arjessa. Näiden aiheiden uskon puhututtavan seutukaupunkeja myös syyskauden alkaessa, ennakoi Nurkkala.  

Lisätietoja:

Ari Nurkkala, Seutukaupunkiverkoston puheenjohtaja, Raahen kaupunginjohtaja, p. 08 439 3111, ari.nurkkala(a)raahe.fi

Seutukaupunkiverkosto on 57 kaupungin vapaaehtoisuuden pohjalta muodostunut yhteistyöverkosto. Kuntaliitto koordinoi ja muodostaa alustan verkostolle sekä tarjoaa sen toiminnalle asiantuntijatukea eri teemoissa.

Lisätietoja verkostosta: Kuntaliitto.fi/seutukaupungit

Tags