Uusi aluekehittämisen lainsäädäntö voimaan syyskuun alussa

EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä kansallisen aluekehittämisen toimeenpanoa ja yhteensovitusta ohjaavat kaksi aluekehityslakia (toimeenpanolaki ja rahoituslaki) on julkaistu. Lait tulevat voimaan 1.9.2021. Myös yritystukilaki on uudistunut ja sen on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alussa 2021.

Lainsäädäntö antaa pohjan uuden EU:n ohjelmakauden 2021-2027 toiminnalle. Suomessa Uudistuva ja osaava Suomi-ohjelman toteutus käynnistyy marraskuun alussa EAKR- ja ESR-rahoituksen osalta. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) ja vähävaraisille suunnatun aineellisen avun osalta ohjelman toimeenpano käynnistyy vuoden 2022 alkupuolella.

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta, 756/2021

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta, 757/2021

Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028, 758/2021

https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/

Tagit
Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Kehittämispäällikkö
Elinvoima ja talous -yksikkö, Alueet ja elinkeinot
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Vastuualueet
  • EU:n alue- ja rakennepolitiikka
  • kansallinen alueiden kehittäminen
  • Itämeri-asiat