Vapaa sivistystyö on edennyt budjettiriiheen 173 miljoonan euron esityksellä

Vapaa sivistystyö on edennyt budjettiriiheen 173 miljoonan euron esityksellä. Esitys sisältää lakisääteisten tarkistusten lisäksi 5 miljoonan euron lisärahoituksen kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttävään koulutukseen. Tämä on toivottu ja odotettu vahvistus vuonna 2018 alkaneen koulutustehtävän rahoitukseen. Kyseessä on täysimääräinen valtion rahoitus, mutta se on ollut riittämätön, minkä vaikutukset ovat ulottuneet muun vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämismahdollisuuksiin. Asiaan liittyvä vapaan sivistystyön lain muutosesitys on vireillä budjettilakina. Esityksen mukaan kotoutumissuunnitelmaan hyväksyttävään koulutukseen kohdennettaisiin 11,8 miljoonan euron määräraha vuonna 2022. Euromäärä sisältää paitsi nykyisen rahoituksen ja esitetyn lisärahoituksen, niin myös nuorten maahanmuuttajien 1,9 miljoonan euron opintosetelirahoituksen, jotka yhdistettäisiin yhdeksi omaksi valtionosuuskokonaisuudekseen.

Vapaa sivistystyö liittyy myös jatkuvaan oppimiseen. Koulutuksen ja työllisyyden kohtaava uusi jatkuvan oppimisen palvelukeskus on käynnistymässä ja sen tehtävänä on mm. rahoittaa koulutus- ja osaamispalveluita hankkimalla koulutusta ja jakamalla avustuksia.

Tagit