EU:n innovaatiotavoitteet edellyttävät yhteistyötä kunnissa ja alueilla

Espoon kaupunginvaltuuston jäsenen ja Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtajan Markku Markkulan (kok/EPP) laatima lausunto uudesta eurooppalaisesta innovaatio-ohjelmasta hyväksyttiin yksimielisesti Euroopan alueiden komitean täysistunnossa Brysselissä 1. joulukuuta. Lausunnossa korostetaan, että EU:n kunnianhimoiset innovaatiopoliittiset tavoitteet voidaan saavuttaa vain vähentämällä hankkeiden hajanaisuutta ja lisäämällä yhteistyötä kunnissa ja alueilla yritysten, tiedeyhteisön sekä alue- ja paikallishallinnon kesken. Kunnat ja alueet painottavat myös EU:n neuvoston jo vuosi sitten linjaamien ERA-keskusten käynnistämistä, jotta vauhditetaan kilpailukykyisten tutkimus- ja innovointiekosysteemien syntymistä kaikkialla EU:ssa.

"Koronapandemian, Ukrainan sodan ja energiakriisin seurauksena on käytävä keskustelu siitä, minkä tyyppisiä innovaatioita selviytymiskykyinen eurooppalainen yhteiskunta edellyttää", esittelijä Markku Markkula tähdentää. "Tässä tilanteessa 'luova jännite' ja 'luova tuho' on käännettävä voitoksi: on keksittävä jotakin aivan uutta kehittämällä yhdessä mahdollisia läpimurtoaloitteita. Euroopan komission on viipymättä käynnistettävä uuteen eurooppalaiseen innovaatio-ohjelmaan perustuvia ja sitä täydentäviä toimenpiteitä, joissa syntyy uusia ratkaisuja akuutteihin yhteiskunnallisiin haasteisiin."

Lausunnossa perätään selkeitä tavoitteita kahdenlaisten innovaatiokuilujen umpeen kuromiseksi. Eurooppa on koko innovointiprosessin rahoituksessa edelleen Yhdysvaltoja ja Kiinaa jäljessä, ja EU:n sisällä parhaiten menestyvät alueet ovat jopa yhdeksän kertaa heikoimmin menestyviä alueita innovatiivisempia. Siirtyminen tavoitteelliseen luovuuteen ja innovointikulttuuriin, aidosti avoimiin innovointiekosysteemeihin sekä yrittäjähenkisen johtajuuden kehittäminen mainitaan tässä yhteydessä tärkeinä välineinä.

Lue kokonainen uutinen Alueiden komitean verkkosivuilta

Euroopan alueiden komitea on EU:n virallinen instituutio, jota on kuultava alueisiin ja kuntiin vaikuttavien asioiden valmistelussa. Alueiden komiteassa on 329 edustajaa, joista Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän kuntia ja maakuntia edustavaa jäsentä. 

Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä. 

Välitämme merkittävimmät AK:n uutiset Kuntaliitto.fi-verkkopalvelussa tiivistelminä. Kokonaiset uutiset ovat luettavissa AK:n verkkosivuilla.  

Tags
Ulla Karvo

Ulla Karvo

EU-asioiden päällikkö
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö, KV-tiimi
+358 9 771 2523, +358 50 512 2232
Vastuualueet
  • kuntaliiton EU-edunvalvonnan kehittäminen ja koordinaatiovastuu Helsingissä yhdessä KV-tiimin kanssa
  • EU- lausuntovalmistelua koskevan kokonaisuuden koordinointi
  • alueiden komitean koordinaattoritehtävän hoitaminen
  • Brysselin toimiston toiminnan tukeminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä Brysselin toimiston johtajan kanssa
Arja Puukko

Arja Puukko

KV-asiantuntija
Asiakkuudet, viestintä ja kv-asiat -yksikkö, KV-tiimi
+358 9 771 2239, +358 50 544 6585
Vastuualueet
  • EU:n alueiden komitea
  • ystävyyskuntatoiminta