Hoitotakuun tiukentamisen voimaantuloa on siirrettävä

Perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisen ajankohta voi aiheuttaa kohtuuttomia vaikeuksia vasta toimintansa aloittaville hyvinvointialueille. Tämän takia Kuntaliitto ehdottaa hoitotakuun tiukentamisen siirtämistä vuoteen 2024.

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Uuden organisaation alkuvaiheeseen ei tulisi ajoittaa samanaikaisia merkittäviä kansallisia sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöuudistuksia.

”Suhtaudumme myönteisesti hallituksen esityksen tavoitteisiin, joilla pyritään vahvistamaan perusterveydenhuollon asemaa ja parantamaan hoidon saatavuutta. Lain voimaantulon ajankohtaa tulisi mielestämme kuitenkin vielä pohtia, jotta vasta toimintaansa käynnistäville hyvinvointialueille ei aiheuteta kohtuuttomia haasteita”, Kuntaliiton sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sari Raassina kertoo.

Henkilöstön saatavuus, osaaminen ja pysyvyys ovat hyvinvointialueiden tulevan toiminnan kriittisiä menestystekijöitä. Hoitotakuun tiukennus vielä murrosvaiheessa olevissa organisaatiossa aiheuttaa merkittävän riskin työntekijöiden jaksamiselle ja työpaikan pitovoimalle.

Henkilökunnan riittävyyden lisäksi kaksi vuotta jatkunut koronapandemia vaikuttaa aikatauluun.

”Koronapandemian aikana kertynyt hoitovelka kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmäämme vielä vuosia pandemian rauhoittumisen jälkeenkin. Hoitotakuun tiukentamista ei voida toteuttaa koronapandemian hoidon tai jälkihoidon kanssa yhtäaikaisesti”, Raassina sanoo.

Asiakkaan näkökulma sekä palvelutarpeen arvioinnin henkilöstöongelmat on huomioitava

Hoitotakuun kiristyminen jättää vähemmälle huomiolle sen, kuinka helposti palvelu on saavutettavissa asiakkaan näkökulmasta.

”Hoitotakuun kiristäminen voi aiheuttaa tilanteita, joissa palveluita ei kyetä tuottamaan asiakkaan toivomassa palvelupisteessä. Erityisesti tämä haaste näkynee kaksikielisillä hyvinvointialueilla”, Raassina arvioi.

Hallituksen esityksen mukaan hoidon tarpeen arvioivan henkilökunnan kriteerejä aiotaan myös kiristää. Nykyisin hoidon tarpeen arviointeja voi tehdä lähihoitajat. Esityksen perusteella arvioinnin hoidon ja tutkimuksen tarpeesta sekä kiireellisyydestä voi tehdä jatkossa sairaanhoitaja, kun tehtävä muuttuu sisällöllisesti vaativammaksi.

”Muutos on perusteltu, mutta myös tämän kohdalla törmäämme aikataulun haasteisiin. Lyhyellä aikavälillä tämä vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyteen. Muutosta ei ole mahdollista toteuttaa esitetyllä aikataululla, vaan lain voimaantuloa on siirrettävä”, Raassina kertoo.

Lausunto 4.1.2022: Hallituksen esitys perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta

Tags
Sari Raassina

Sari Raassina

Johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö
Sote-yksikkö
+358 9 771 2808, +358 50 523 2808
Vastuualueet
  • erikoissairaanhoito ja päivystys
  • laatu- ja lääkeasiat
  • terveydenhuollon EU-kysymykset