18.2.2022

Ketterämpää ruotsinkielistä kotouttamistyötä uudella kaksivuotisella hankkeella

Aloitamme Kuntaliitossa kaksivuotisen hankkeen, jossa tuetaan turvapaikanhakijoiden ja työperäisten maahanmuuttajien ruotsinkielistä kotouttamista 49 ruotsin- ja kaksikielisessä kunnassa. Hanke toteutetaan pääosin Svenska kulturfondenin avustuksella.

Nykyisin etenkin Etelä-Suomen kunnat tekevät kotouttamistyötä yleensä suomeksi, vaikka esimerkiksi ajatuspaja Magman tutkimuksen (2012) mukaan 23 prosenttia pääkaupunkiseudun maahanmuuttajista haluaisi kotoutumispalveluita ruotsiksi ja yli puolet tahtoisi oppia sekä suomen että ruotsin kielen.

Hankkeen nopean aikavälin tavoitteena on luoda ketteriä kotoutumispolkuja ruotsin kielellä ja parantaa kuntien välistä yhteistyötä. Pidemmän aikavälin tavoite on luoda monikulttuurisempaa ja inklusiivisempaa Suomea, jossa työvoima ja avoimet työpaikat kohtaavat.

Toimiva kotouttamistyö molemmilla kotimaisilla kielillä on tärkeä osa kuntien kulttuurista ja kielellistä kestävyyttä: Monikielisyys edistää tutkitusti toimivaa paikallis- ja aluetaloutta. Tasapainoinen talous taas luo pohjan kaikelle kunnan ja elinkeinoelämän toiminnalle.

Tällä hetkellä työperäisille maahanmuuttajille ei turvata kielikoulutusta tai kotouttamissuunnitelmaa. Tarvitaan lakimuutoksia, jotta hekin saisivat tarvitsemansa tuen. Kielikysymyksen lisäksi hankkeessa perehdytään tähän puutteeseen.

 

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista