Kiinteistön myyjällä on velvollisuus tuntea asiakkaansa - Kunnan pyrittävä selvittämään ostajan taustoja

Kiinteistön myyjällä on velvollisuus tuntea asiakkaansa, eikä kauppoja ole järkevää tehdä toimijan kanssa, jonka taustoista ei tiedetä riittävästi. Kunnilla on kiinteistöjen myyjinä mahdollisuus pyytää puolustusministeriöltä laissa eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta 3 §:n mukainen ennakkotieto luvanvaraisuuden tarpeesta.

- Ennakkotiedustelu maksaa 80 euroa, mutta se mahdollistaa puolustusministeriön selvittää ostajan taustoja, mikä voi kunnille olla muutoin vaikeaa, ellei toimija ole hyvin tunnettu, toteaa maapolitiikan kehittämispäällikkö Matti Holopainen Kuntaliitosta.

Velvollisuutta ei voi täysin ulkoistaa, vaan myös kunnan itse on pyrittävä selvittämään käytössä olevin keinoin ostajan taustoja. Kunnissa on tärkeää miettiä mitä infraa, toimintoja ja kiinteistöjä ylipäänsä myydään – oli ostaja kuka tahansa.

- On tärkeää, että kunnassa ei syntyisi tilannetta, jossa kunnan ja mahdollisesti laajemmin Suomen elintärkeät toiminnot vaarantuisivat kiinteistökaupan, toiminnan yksityistämisen tai harkitsemattoman vuokraamistoiminnan kautta. Myöskään kriittisen infran paikkatietoja ei tule laittaa kaikkien saataville, muistuttaa Kuntaliiton varautumisen ja turvallisuuden erityisasiantuntija Ari Korhonen.

Puolustusministeriö on tehostanut omassa valvonnassaan kiinteistöomistuksen vaihdannan seurantaa tarvittavin keinoin. Suomessa on EU-tasollakin järeä lainsäädäntö kiinteistökaupan valvontaan. On tärkeää muistaa se, että Suomen perustuslaki ei mahdollista kenenkään syrjintää alkuperän mukaan. Ulkomainen kiinteistöomistus itsessään ei ole suora uhka eikä toistaiseksi kansallisella tasolla ole keskusteltu kiinteistökaupan rajoittamisesta tai keskeyttämisestä.

Lisätietoja:Puolustusministeriö - EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten ostajien lupa kiinteistökauppoihin

Ari Korhonen

Ari Korhonen

Erityisasiantuntija
Yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2533, +358 44 797 1550
Vastuualueet
  • kuntien varautuminen ja turvallisuus
Löydä lisää sisältöä samoista teemoista