Koulutuksen järjestäjät valmiina uuteen TUVA-koulutukseen

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA on käynnistynyt ensimmäistä kertaa lukuvuoden 2022–2023 alussa. TUVA-koulutus yhdistää ja korvaa aiemmat perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen sekä ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen yhdeksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi.  

TUVA-koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet opiskella joko ammatillisessa tutkintotavoitteisessa koulutuksessa tai lukiokoulutuksessa.  

TUVA-koulutusta voivat järjestää järjestämisluvan saaneet koulutuksen järjestäjät sekä siirtymäsäännösten perusteella koulutusta järjestävät. Lisäksi kunta voi tietyin edellytyksin järjestää TUVA-koulutusta ilman järjestämislupaa. 

Yhtenä tavoitteena selkeyttää ajatuksia jatko-opinnoista 

Opiskelijat voivat TUVA-koulutuksessa tutustua eri koulutusmahdollisuuksiin, hakea suuntaa jatko-opintoihin sekä vahvistaa edellytyksiään suorittaa lukiokoulutus ja ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto. Koulutuksen aikana opiskelija voi selkeyttää toiveitaan työelämän suhteen sekä oppia tunnistamaan omia vahvuuksiaan.  

Opiskelijalla on mahdollisuudet yksilöllisiin valintoihin ja opiskelijalle tarpeelliset koulutuksen osat päätetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnan yhteydessä. Koulutus on laajuudeltaan vuoden mittainen, mutta opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä lukio- tai ammatilliseen koulutukseen myös kesken TUVA-koulutuksen.  

TUVA-koulutuksen edellyttämien opintosisältöjen järjestäminen vaatii koulutuksen järjestäjiltä alueellista yhteistyötä ja myös käytänteiden yhteensovittamista. Koulutuksen järjestäjät ovatkin valmistelleet koulutusta yleensä laajana alueellisena yhteistyönä. 

Koulutukseen valituista melkein kaksi kolmasosaa on 16-vuotiaita 

TUVA-koulutus oli mukana kevään 2022 yhteishaussa. Kunnat ja muut koulutuksen järjestäjät olivat varautuneet ansiokkaasti uuteen koulutusmuotoon ja TUVA-koulutuspaikat vaikuttavatkin riittävän ainakin alkuvaiheessa. Yli kolmasosa tarjolla olleista koulutuspaikoista jäi tässä vaiheessa vapaiksi. Osa TUVA-opiskelijoista tulee kuitenkin jatkossa myös jatkuvan haun kautta tai asuinkunnan osoittamana. 

Hieman yli puolet yhteishaussa TUVA-koulutukseen valituista opiskelijoista on miehiä. 59 prosenttia valituista on 16-vuotiaita. Kaikkiaan 16 prosenttia valituista on täysi-ikäisiä eli vähintään 18-vuotiaita.  

Neljä viidesosaa TUVA-koulutukseen valituista on Suomen kansalaisia. Viro ja Irak ovat Suomen jälkeen yleisimmät kansalaisuudet. 78 prosenttia valituista puhuu äidinkielenään joko suomea, ruotsia tai saamea.  

Lisätietoja Kuntaliiton TUVA-koulutusta koskevasta yleiskirjeestä:  

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntamarkkinat 18.-19.9.2024!

Kuntamarkkinat tarjoaa vuosittain kahden päivän ajaksi monipuolista ja ajankohtaista tietoa. Kuntamarkkinat on ideoita pulppuava julkisen sektorin vuoden suurin foorumi, joka järjestetään Kuntatalolla Helsingissä.

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu jo mukaan!