Kunnat mukaan arvioimaan TE2024-uudistuksen tietosuojavaikutuksia

Hallituksen linjauksen mukaan TE-palvelut siirretään kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024 aikana. TE-palvelujen siirto kunnille on mittaluokaltaan suuri ja historiallinen uudistus. Uudistuksen tietosuojavaikutusten arviointi on aloitettu.

Tietosuojavaikutusten arviointia hyödynnetään säädösvalmistelussa ja uudistuksen toteuttamisessa. Vaikutusten arviointiin halutaan saada mukaan eri tahojen näkökulmat. Näkemyksiä kerätään kolmessa eri työpajassa, joihin Kuntaliitto toivoo laajaa edustusta kunnista. Kattavuuden varmistamiseksi osallistujiksi toivotaan sekä tietosuojan asiantuntijoita, että konkreettisesti tietoa käsitteleviä tahoja.

- Keskeisintä vaikutustenarvioinnissa on muutokset tietosuojaan käsittelijän muuttuessa. Osa rekisterinpitäjän vastuista on siirtymässä kunnille, miten tämä vaikuttaa tietosuojaan? Entä kun työvoimapalveluiden asiakas muuttaa kunnasta toiseen? Työpajojen tarkoituksena on tunnistaa näitä muutoksia ja kuvata niiden tietosuojavaikutukset. Toivon aktiivista osallistumista kiireisestä aikataulusta huolimatta, toteaa projektikoordinaattori Jari Lindström.

Osallistumisohjeet

Kiinnostuneita osallistujia pyydetään ilmoittautumaan osoitteeseen timo.kiravuo@consultor.fi maanantaihin 21.3. mennessä. Järjestäjät varaavat oikeuden rajata osallistumista työpajojen toimivuuden ja kattavuuden varmistamiseksi.

Vaikutustenarvioinissa käytetään tietosuojavaltuutetun toimiston tarjoamaa työkalua.

Vaikutustenarvioinnin ja työpajat toteuttavat Tarja Nurminen ja Timo Kiravuo Consultor Finland Oy:stä.

Työpajojen ajankohdat ja ohjelma:

Työpaja 1, 24.3. klo 12-15 Vaikutustenarviointi Excel (riskiarvioon saakka)

Työpaja 2, 30.3. klo 13-16 Riskiarvio

Työpaja 3, 8.4. klo 12.30-15.30 Päätökset/Muutokset/Toimenpidesuunnitelma/mahdolliset muut asiat

Tags