Kunnat voivat huolehtia hyvinvointialueiden yhdyskuntajätteistä siirtymäajan

Eduskunta on joulukuussa 2022 hyväksynyt jätelain muutosehdotuksen, joka säilyttää hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisvastuun kunnalla enintään vuoden 2025 loppuun saakka.

Hyvinvointialueuudistus tulee voimaan vuoden 2023 alusta. Siihen liittyy myös useita tukipalveluihin liittyviä muutoksia. Näistä yksi on jätelain mukaisen jätehuollon järjestämisvastuun siirtyminen kunnalta jätteen haltijalle itselleen. Hyvinvointialueiden sujuvan alun varmistamiseksi on asianmukaista antaa aikaa tukipalveluiden lainmukaiselle järjestämiselle. Eduskunta onkin pitänyt jätehuollon siirtymäsäännöstä välttämättömänä ja kiireellisenä, jotta hyvinvointialueiden jätehuoltoon ei tule katkoksia vuoden vaihteessa.

Lakimuutoksen (HE 209/2022 vp) mukaan hyvinvointialueiden ja hyvinvointiyhtymän, jolla käytännössä tarkoitetaan HUS-yhtymää, hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuoltoon sovelletaan enintään kolmen vuoden pituista siirtymäaikaa. Tänä aikana kunnallinen jätelaitos voi järjestää hyvinvointialueen jätehuollon.

Hyvinvointialueen omat ja vuokrakiinteistöt saavat kuulua kunnallisen jätehuollon piiriin kuten ennenkin enintään 31.12.2025 saakka. Niiden jätehuoltoon sovelletaan tällöin samoja säädöksiä kuin kuntien hallinto- ja palvelutoiminnan yhdyskuntajätehuoltoon.

Lakimuutos antaa kuitenkin hyvinvointialueen irtautua halutessaan kunnallisesta jätehuollosta kuuden kuukauden varoitusajalla. Tällöin hyvinvointialueen tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti palvelusta huolehtivalle kunnan jätelaitokselle ja julkisena hankkijana kilpailuttaa jätehuoltotoimintansa kokonaan uudelleen käsittäen niin kuljetuksen kuin käsittelyn.

SOTE- ja pelastustoimen kiinteistöjen monenkirjavista vuokraus- ja omistusjärjestelyistä sekä sijoittumisesta eri jätelaitosten alueille johtuen on todennäköistä, että siirtyminen kunnallisen jätehuollon ulkopuolelle tapahtuu osin eri vaiheissa alueittain, kunnittain ja jopa kiinteistöittäin.

Siirtymäajalla varmistetaan vastuiden hallittu siirtyminen. Kolmen vuoden siirtymäaika on johdonmukainen sote-voimaanpanolaissa säädettyjen siirtymäaikojen kanssa ja yhdenmukainen jätelaissa tehtyjen aiempien vastaavien jätehuollon järjestämisvastuiden muutosten kanssa.

Samassa yhteydessä jätelakia muutettiin siten, että kuntien omistamien jäteyhtiöiden markkinaehtoisen toiminnan ulosmyyntiraja jää pysyvästi 10 prosenttiin. Aiemman säädöksen mukaan ulosmyyntiraja olisi pudonnut 5 prosenttiin vuodesta 2030 lukien.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Muutoksia kuntien muutoksenhakuohjeisiin

Kuntien valitusosoituksissa on huomioitava kaksi kesän 2023 aikana tullutta muutosta.

Tutustu ohjeistukseen.

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!