Kuntaliiton lausunto sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta: tukipalveluiden siirtymäaikaa tulisi pidentää

Kuntaliitto ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriölle annetussa lausunnossaan, että kuntien mahdollisuutta hyvinvointialueiden tukipalveluiden tuottamiseen tulisi pidentää vuoden 2024 loppuun ja EU-kynnysarvosta tulisi luopua. Kuntaliitto lausui joulukuussa hallituksen esitystä sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta.

Hallituksen esitysluonnoksessa hyvinvointialue voisi ostaa kunnalta sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluita ainoastaan vuoden 2023 loppuun saakka ilman velvollisuutta yhtiöittää palveluita, jos kunta on vuoden 2022 lopussa tuottanut näitä palveluita. Lisäksi hankinnan täytyy alittaa EU-kynnysarvot.

EU-kynnysarvoon liittyvä rajaus tulisi poistaa, sillä kunnissa ja kuntayhtymissä tuotettavien sosiaali- ja terveydenhuollon tukipalveluiden arvo ylittää valtaosassa tapauksista EU-kynnysarvon. Tällöin tarpeellista siirtymäaikaa ei saada sovellettua suureen osaan tukipalveluista.

”Tukipalveluiden siirtymäsäännös on erittäin tarpeellinen. Olemme saaneet kunnista lukuisia huolestuneita yhteydenottoja kuntien mahdollisuuksista tuottaa tukipalveluita hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta”, Kuntaliiton lakiasiainjohtaja Juha Myllymäki kertoo.

”Ongelma on konkretisoitunut erityisesti ruokahuollossa, jonka palvelut on monissa kunnissa keskitetty. Sama keittiö tuottaa palveluita sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä sivistystoimeen. Nämä tuottavuutta parantaneet ratkaisut uhkaavat nyt purkautua, ennen kuin uudistuksen edellyttämiä muutoksia ehditään toteuttamaan”

Lausunto luettavissa kokonaisuudessaan Kuntaliiton verkkosivuilta

Tukipalveluiden siirtymäaikaa koskevan ehdotuksen lisäksi Kuntaliitto kiinnitti huomiota lausunnossaan muun muassa potilastietojen käsittelyä Uudellamaalla koskeviin muutoksiin, hyvinvointialueen mahdollisuuteen saada asiakas- ja potilastietoja ennen järjestämisvastuun siirtymistä, sekä sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevan sääntelyn muutoksiin.

Lausunto on luettavissa Kuntaliiton verkkosivuilta: Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle 23.12.2021: Hallituksen esitys sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta

 

Tagit