Kuntien digitalisointiviikolla käynnistyy reaaliaikatalouden sanastotyö

Kuntaliitto, Tieke ja Yrityksen digitalous -hanke toteuttavat sanaston, jossa kuvataan talouden termejä huomioiden myös reaaliaikatalous, kuten esimerkiksi verkkolaskutuksen ja taloudenhallintaohjelmien tarpeet. Pyrkimys on tuottaa sanasto, jota voitaisiin käyttää myös muissa pohjoismaissa. Työ käynnistyy kuntien digiviikoilla.

– Taloushallinto-ohjelmissa käytetään erilaisia verkkolaskutuksen ja taloushallinnon termejä kuvaamaan samoja asioita. Tästä aiheutuu ongelmia käyttäjille. He eivät välttämättä ymmärrä mitä esimerkiksi verkkolaskutuksen tai taloushallinnon ohjeissa tai aihetta käsittelevillä verkkosivuilla kerrotaan, kertoo Timo Simell Tiekestä.

Työssä paneudutaan rakenteellisiin kuitteihin ja hankintasanomiin liittyviin termeihin. Hankintasanoma-termejä käytetään yritysten ja muiden organisaatioiden kuten kuntien välisissä tilaus- ja toimitusprosesseissa. Tavoitteena on sopia, mitä termejä ohjelmistoissa käytetään esimerkiksi kuvaamaan tilausta tai toimitusta.

Perustermit tullaan määrittelemään englannin lisäksi suomeksi ja ruotsiksi.

– Suomenkieliset termit helpottavat asioiden ymmärtämistä ja vähentävät väärinkäsityksiä, jatkaa Simell.

Sanastotyötä edistetään osana Yrityksen digitalous -hanketta. Syksyn aikana järjestetään työpajoja, joihin etsitään osallistujia.

– Ensimmäiseksi rajaamme mitä täsmälleen tavoittelemme. Työn rajausta tehdään kuntien digiviikoilla järjestettävässä tilaisuudessa, toteaa verohallinnon Mikael af Hallström, joka vastaa työpajoista.

– Mitä enemmän käsitteitä, sen enemmän työpajoja. Oletettavasti käsitteitä on näin alkuun muutama kymmen, joten työ on toteutettavissa kolmella-viidellä työpajalla elokuun lopusta alkaen.

Sanastotyöhön voi ilmoittautua mukaan

– Sanastojen käyttö on osa kunnan tiedolla johtamista. Se tukee myös kunnan talous- ja substanssiyksiköiden vuorovaikutusta ja kommunikointia, toteaa Kuntaliiton Jaana Nevalainen.

Sanastotyöhön etsitään mukaan asiantuntijoita niin kunnista kuin yrityksistä, joita asia koskee. Mukaan voi ilmoittautua 7.6. pidettävässä tilaisuudessa. Voit myös ilmoittautua lähettämällä sähköpostia Jaana Nevalaiselle Kuntaliittoon.

Tutustu Digiviikon ohjelmaan osoitteessa www.kuntaliitto.fi/digiviikko.

Missing media item.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntien digiviikko kesäkuussa!

Kuntien digiviikko järjestetään 5.-9.6. Digiviikon tavoitteena on nostaa digitalisaatioon liittyviä kysymyksiä laajempaan keskusteluun erityisesti kuntanäkökulmasta sekä tulosten että haasteiden kautta.

Tutustu digiviikon ohjelmaan!

Siniset kikkareet

Uudistuvat, erilaistuvat ja elinvoimaiset kunnat: tutustu Kuntaliiton ehdotuksiin hallitusohjelmakirjauksiksi

Eduskuntavaalit ovat myös kuntavaalit. Kokosimme kuntakentän 13 kärkitavoitetta kevään hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin.