Kuntien ja hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielinten toimiva yhteistyö vahvistaa asukkaiden osallisuutta

Kuntien ja hyvinvointialueiden lakisääteisiä vaikuttamistoimielimiä ovat vanhusneuvostot, vammaisneuvostot ja nuorisovaltuustot. Vaikuttamistoimielinten nimet saattavat myös vaihdella paikkakuntakohtaisesti. Kuntiin ja hyvinvointialueille voidaan perustaa muitakin vastaavia/vastaavantyyppisiä vaikuttamistoimielimiä. Vaikuttamistoimielimillä voidaan vahvistaa kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksia kunnan ja hyvinvointialueen toiminnassa. Kunnilla ja hyvinvointialueilla on myös monia muita keinoja asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteuttamiseksi.    

Kuntaliitossa on valmisteltu julkaisu kuntien ja hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielinten rooleista ja yhteistyöstä. Julkaisussa on myös suosituksia kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyön toteuttamiseen. Julkaisun valmisteluun on osallistunut asiantuntijoita kunnista, hyvinvointialueilta ja järjestöistä.  

- Kuntien ja hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielinten roolit ja yhteistyö herättivät syksyllä runsaasti kysymyksiä. Esille nousi esimerkiksi se, mihin kunnan vaikuttamistoimielimet voisivat jatkossa keskittyä, kun sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle, erityisasiantuntija Sami Niemi kertoo.   

Sote-palveluilla on ollut usein keskeinen rooli erityisesti vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnassa. 

- Tuore julkaisu sisältää katsauksen lainsäädännölliseen pohjaan, vaikuttamistoimielinten roolit ja toiminnan painopisteet sekä suosituksia vaikuttamistoimielinten väliseen yhteistyöhön, projektipäällikkö Liisa Jurmu kertoo.  

Materiaalia päivitetään tarpeen mukaan ensi vuoden aikana osana yhdyspintaprojektin työskentelyä. 

Lisätiedot:

Sami Niemi
+358 50 589 9187
Sami.Niemi@kuntaliitto.fi

Liisa Jurmu
+358 9 771 2297, +358 50 479 6835
Liisa.Jurmu@kuntaliitto.fi

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista