Ohje kertakäyttömuoviroskien koostumuksen selvittämiseksi julkaistu

Olemme julkaisseet ohjeen yleisiltä alueilta roska-astioihin kerättävien ja maasta siivottavien roskien koostumuksen selvittämiseksi. Ohje liittyy EU:n kertakäyttömuovidirektiivin 2019/904 (eli ns. SUP-direktiivin) toimeenpanoon Suomessa. 

Direktiivin myötä tiettyjen muovituotteiden tuottajien tulee muun muassa osallistua kustannuksiin, joita kunnille syntyy julkisten alueiden säännöllisestä puhtaanapidosta. Jotta kustannusvastuuta voitaisiin jakaa SUP-tuotteiden tuottajien kesken, on tarpeen tutkia yleisiltä alueilta siivotun kertakäyttömuoviroskan koostumusta.

– SUP-tuottajien kustannusvastuu ulottuu vain tiettyjen direktiivissä mainittujen kertakäyttömuoviroskien jätehuoltoon ja siivoamiseen, joten on tärkeää tunnistaa SUP-roskien osuus kaikista roskista tuottajien kokonaiskustannusvastuun määrittämiseksi. Lisäksi on tarpeen eritellä eri SUP-tuoteryhmien, kuten tupakantumppien, erilaisten ruoka- ja juomapakkausten sekä kosteuspyyhkeiden osuudet roskien joukossa, toteaa kuntatekniikan kehittämisen erityisasiantuntija Tuulia Innala.

SUP-roskan koostumustutkimusmenetelmän on kehittänyt Kuntaliiton ja Ympäristöministeriön toimeksiannosta Ramboll Finland. Menetelmä sisältää:

  1. Ohjeistuksen koostumustutkimusten kohdentamiseksi Suomessa
  2. Käytännönläheiset ohjeet koostumustutkimuksen suorittamiseen valituilla alueilla, sisältäen näytemateriaalin hankinnan, näytteenoton, lajittelututkimuksen sekä tulosten dokumentaation

Menetelmä on kehitetty Kuntaliiton, Suomen 21 suurimman kaupungin (KEHTO-kaupungit), ympäristöministeriön ja SUP-tuotteiden tuottajien ja tuottajayhteisöjen yhteisessä hankkeessa, jossa tarkoituksena on koostumustutkimusmenetelmän kehittämisen lisäksi selvittää SUP-roskan koostumusta yleisillä alueilla tämän menetelmän mukaisesti. Hankkeessa tehtävät koostumustutkimukset tulevat käyttöön SUP-direktiivin toimeenpanoa koskevan lainsäädännön kehittämisessä.

– Myönteistä on, että kunnat ja tuottajat ovat yhdistäneet voimavaransa, selvittävät uusia asioita hyvässä yhteistyössä ja pyrkivät siten auttamaan varsin monimutkaisesti toteutettavissa olevan EU-lainsäädännön toimeenpanoa Suomessa, toteaa projektikoordinaattori Satu Ojala.  

Opas jätehuoltomääräysten laatimiseen julkaistu alkuvuodesta

Julkaisimme alkuvuonna myös ohjeen jätehuoltomääräysten laatimiseen. Ohje on tarkoitettu kuntien jätehuoltoviranomaisille ja kaikille kunnallisen jätehuollon parissa työskenteleville. Se on apuna lukuisten jätelaissa ja -asetuksessa tapahtuneiden muutosten huomioimisessa kunnallisten jätehuoltomääräysten päivityksessä.

Kuntaliiton asiantuntijat, jotka voivat kertoa lisää

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista

Kuntaliiton ratkaisut teknisen toimen osaajapulaan

Teknisen alan työvoimapula on pahenemassa. Kunnista puuttuu kaavoittajia, rakennustarkastajia, kiinteistöinsinöörejä ja rakennuttajia sekä monia muita maankäytön, rakentamisen ja infrapalvelujen ammattilaisia.

Tutustu Kuntaliiton ratkaisuihin!