Julkaisun kansi

Menetelmä yleisiltä alueilta roska-astioihin kerättävien ja maasta siivottavien roskien koostumuksen selvittämiseksi

Tekijät
Kaartinen Tommi & Mäkelä Juho
Julkaisupäivä
Kuvaus
Kertakäyttömuovidirektiivin (ns. SUP-direktiivi) toimeenpano on käynnissä Suomessa. Direktiivin myötä tiettyjen muovituotteiden tuottajat joutuvat mm. osallistumaan näistä tuotteista syntyneiden jätteiden säännöllisiin keräys-, siivous- ja käsittelykustannuksiin tietyillä julkisilla alueilla. Näitä alueita ovat mm. katualueet sekä yleiset alueet kuten torit, puistot, leikkikentät ja virkistysalueet. Tuottajien maksettavaksi tulevat kustannusosuudet kuntien kuluista riippuvat kunnille syntyvien kustannusten ohella tuottajavastuulle kuuluvien jätteiden osuuksista jäteastioissa ja maasta siivottavissa roskissa eikä näitä osuuksia Suomessa tunneta. Tällöin jätteen koostumus on selvitettävä koostumustutkimuksilla. Jätehuollosta kunnille aiheutuvat kustannukset yhdessä ko. jätteiden koostumustiedon kanssa mahdollistavat kustannusten oikeudenmukaisen jakamisen tuottajien ja kuntien kesken sekä eri tuottajien välillä.

Ramboll Finland on laatinut Kuntaliiton ja Ympäristöministeriön toimeksiannosta tässä raportissa kuvatun menetelmän ns. kertakäyttömuovidirektiivin (EU 2019/904) kansallista toimeenpanoa tukemaan. Työ toteutettiin ajalla lokakuu-joulukuu 2021.

Katso myös Yleisiltä alueilta roska-astioihin kerättävien ja maasta siivottavien roskien koostumustutkimukset 2022 Yhteenvetoraportti https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2023/2226-yleisilta-alueilta-roska-astioihin-kerattavien-ja-maasta-siivottavien-roskien
Julkaisupäivä
Tiedoston koko
4,2 Mt
ISBN
978-952-293-841-1
Sivumäärä
45
Kustantaja
Suomen Kuntaliitto