Perustoimeentulotuen rahoitusvastuun ei tule jäädä kunnille

Sosiaali- ja terveysministeriön lausunnolla olevassa toimeentulotuen uudistamista koskevassa lakiesityksessä perustoimeentulotuen rahoitusvastuusta puolet ollaan jättämässä kokonaisuudessaan kuntien vastuulle. Kuntaliitto vastustaa esitystä rahoitusvastuun jättämisestä kunnille.  

Kuntaliiton mukaan perustoimeentulon rahoitusvastuu tulee sote-uudistuksen yhteydessä siirtää kokonaan valtion vastuulle.  

— Lakiesitystä on ehdottomasti muutettava tältä osin. Kunnilla ei ole tosiasiallisia mahdollisuuksia vaikuttaa omien kuntalaisten toimeentulotuen tarpeeseen sote-uudistuksen jälkeen ja varsinkaan ennen kuin työllisyydenhoito siirtyy kuntien vastuulle, Kuntaliiton erityisasiantuntija Ellen Vogt sanoo. 

— Kunnan perustoimeentulotuen rahoitusvastuusta ei ole järkevää jättää kunnille ennen kuin meillä on riittävä tieto työ- ja elinkeinopalveluiden uudistuksen vaikutuksista kuntien tehtäviin ja talouteen, Kuntaliiton kuntatalousasioiden johtaja Sanna Lehtonen kertoo. 

Kuntaliiton mielestä rahoitusta tulisi tarkastella myös osana muita sote-uudistukseen liittyviä lainsäädäntömuutoksia. Sote-uudistuksen myötä kunnilta poistuu suorat, lakisääteiset vaikuttamismahdollisuudet yhteenlaskettuina lähes miljardin suuruisiin toimeentulotuki- ja työmarkkinatukimenoihin, vaikka näiden molempien rahoitusvastuut ollaan yhä jättämässä kunnille. 

— Näiden merkittävien rahoitusvastuiden taloudellisia vaikutuksia kuntatalouteen ja yksittäiseen kuntaan pitäisi tarkastella yhdessä. Tällä varmistetaan, että uudistusten yhteenlasketut talousvaikutukset eivät vaaranna perustuslaissa olevaa kunnalliseen itsehallintoon kuuluvan rahoitusperiaatteen toteutumista, Kuntaliiton johtava lakimies Sami Uotinen kertoo.  

Kuntaliiton alustava lausunto julkaistu kuntien käyttöön 

Kuntaliitto on julkaissut alustavan lausuntonsa lakiesityksestä kuntien käyttöön. Lausunto tulee vielä täsmentymään kunnista saadun palautteen perusteella. 

— Olemme saaneet kunnilta yhteydenottoja ja toiveita lausuntomme etukäteisestä julkaisusta, joten julkaisimme jo nyt alustavan lausuntomme. Tämä lakiesitys on laaja paketti, jossa on paljon yksityiskohtaista säätelyä. Lausunnossa olemme antaneet sekä yleisluotoisempia että tarkkoja säännöskohtaisia huomioita lakiesityksestä, Vogt sanoo. 

Kuntaliiton luonnos lausunnosta sosiaali- ja terveysministeriölle toimeentulotukilain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Tags
Ellen Vogt

Ellen Vogt

Erityisasiantuntija
Sote-yksikkö
+358 9 771 2346, +358 44 313 0170
Vastuualueet
  • toimeentulotuki, sosiaalinen luototus ja sosiaaliturva
  • aikuissosiaalityö ja muut työikäisten sosiaalipalvelut
  • kuntoutus ja osatyökykyisten työllistäminen
  • päihde- ja mielenterveyspalvelut
  • Toimeentulotuen ja aikuissosiaalityön kuntaverkosto
  • Maakunnallistuva aikuissosiaalityö -kehittämisverkosto
Sari Raassina

Sari Raassina

Johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö
Sote-yksikkö
+358 9 771 2808, +358 50 523 2808
Vastuualueet
  • erikoissairaanhoito ja päivystys
  • laatu- ja lääkeasiat
  • terveydenhuollon EU-kysymykset