Seutukaupungit selvittävät vetovoimaansa

Seutukaupungit toteuttavat yhdessä vetovoimatutkimuksen, jolla selvitetään seutukaupunkien tunnettuutta ja niihin liittyviä mielikuvia. Seutukaupungit ovat oman talous- ja palvelualueensa keskuksia tai keskuspareja. Kyselytutkimus toteutetaan tammi-helmikuussa.

Tutkimuksen avulla autetaan seutukaupunkeja kehittämään niiden tunnettuutta ja vetovoimaa - ja sitä kautta elinvoimaa. Tutkimuksen sisältö noudattaa pitkälti aiempaa vetovoimatutkimusta, mutta lisäksi mukana on kysymyksiä, joilla kartoitetaan vastaajien näkemyksiä pandemia-ajan vaikutuksista seutukaupunkien houkuttelevuuteen mahdollisina asuinpaikkoina.

Millä vetovoimatekijöillä työvoimaa?

- Tulevaisuuden kaupunkien ja kuntien yksi tärkein pääoma on maine. Mainetekijöillä ratkaistaan asukkaiden ja teollisuuden sijoittuminen, seutukaupunkiverkoston puheenjohtaja, Raahen kaupunginjohtaja Ari Nurkkala toteaa.

Suomen teollisuudesta merkittävä osa sijaitsee seutukaupungeissa. Teollisuuden kriittisin tuotannontekijä on tänä päivänä osaavan työvoiman saatavuus tehtaille ja tuotantolaitoksiin.

- Osaavan työvoiman saatavuuden kannalta on erittäin tärkeää selvittää seutukaupunkien vetovoimatekijät ja siten tietoon perustuvan päätöksenteon pohjalta parantaa kaupunkiemme imagoa ja turvata Suomen teollisuuden tulevaisuus, Ari Nurkkala summaa.

Tutkimus jatkoa vuodelle 2019

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus tehtiin viimeksi keväällä 2019, ja nyt alkava tutkimus on seurantaa aiemmalle. Tutkimus on tilattu seutukaupunkiverkoston puitteissa. Verkostossa on mukana 57 seutukaupunkia. Tutkimuksen toteuttaa Innolink.

Aiheesta lisää:

Tiedote aiemman seutukaupunkien vetovoimatutkimuksen tuloksista ja linkki raporttiin

Lisätiedot:

Ari Nurkkala, seutukaupunkiverkoston puheenjohtaja, Raahen kaupunginjohtaja
ari.nurkkala@raahe.fi, +358 44 439 3200

Essi Ratia, asiantuntija, seutukaupunkiverkoston koordinaatio, Kuntaliitto
essi.ratia@kuntaliitto.fi, +358 50 463 7695

Löydä lisää sisältöä samoista teemoista